دانلود پاورپوینت تعیین ضریب رفتار سازه

  0
  1984

  پاورپوینت تعیین ضریب رفتار سازه (www.memarcad.com)

  تعیین ضریب رفتار سازه

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 37 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب:

  طراحی مطلوب و بهینه یک سازه مستلزم آن است که ظرفیت های آن که شامل تغییر شکلها و مقاومت می باشد با رعایت حداقل حاشیه ایمنی از مقادیر مورد نیاز که هنگام وقوع زلزله به سازه اعمال می شود بیشتر باشد در اکثر آیین نامه ها و روش طراحی بر مبنای مقاومت و شکل پذیری می باشد که طیفهایی که دراین آیین نامه ها ارایه شده است حاصل میانگین طیف پاسخ ارتجاعی هموار شده می باشد که در آن طیف های پاسخ غیرارتجاعی سازه بوسیله ضریبی که به سیستم سازه ای وابسته و به عنوان ضریب کاهش مقاومت ضریب رفتار شناخته شده می باشد را از طیفهای پاسخ ارتجاعی سازه بدست می آیند.

  دراین پاورپوینت به معرفی روشی برای تعیین ضریب رفتار سازه ها پرداخته و هرکدام ازاین روشها و اجزای موثر براین ضریب شرح داده شده است. برای درک بهتر این موضوع به تعیین ضریب رفتار چندین مدل سازه ای فولادی با سیستم مقاوم جانبی قاب دوگانه با مهاربند هم محور و سیستم قاب خرپایی متناوب در پیکربندی های مختلف با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی Pushover پرداخته شده است و در پایان با مقدار متناظر آیین نامه ای مقایسه شده است.

   

  این فایل شامل:

  • پارامترها و روابط حاکم بر تعیین ضریب رفتار سازه

  • معرفی سطوح مختلف عملکرد سازه در حالت رفتار غیرخطی

  • دیاگرام نیرو- تغییرمکان حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و محاسبات مربوطه برای قاب دو طبقه خرپایی متناوب

  • تعیین محل تشکیل مفاصل پلاستیک در المان های سازه ای

  • دیاگرام نیرو – تغییرمکان حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و محاسبات مربوطه برای قاب 4  طبقه دوگانه ویژه

  • دیاگرام نیرو – تغییرمکان حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و محاسبات مربوطه برای قاب 8  طبقه دوگانه ویژه

  • دیاگرام نیرو – تغییرمکان حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و محاسبات مربوطه برای قاب 16  طبقه دوگانه ویژه

  • دیاگرام نیرو – تغییرمکان حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و محاسبات مربوطه برای قاب 20  طبقه دوگانه ویژه

  • تحلیل نتایج و مقادیر ضریب رفتار حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و مقایسه با مقادیر موجود در آیین نامه

  • دیاگرام نیرو – تغییرمکان حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و محاسبات مربوطه برای قاب 4 طبقه خرپایی متناوب

  • دیاگرام نیرو – تغییرمکان حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و محاسبات مربوطه برای قاب 8 طبقه خرپایی متناوب

  • دیاگرام نیرو – تغییرمکان حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و محاسبات مربوطه برای قاب 16 طبقه خرپایی متناوب

  • دیاگرام نیرو – تغییرمکان حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و محاسبات مربوطه برای قاب 20 طبقه خرپایی متناوب

  • تحلیل نتایج و مقادیر ضریب رفتار حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و مقایسه با مقادیر موجود در آیین نامه