مطالعات کامل اقلیم تهران

  0
  3328

  Memarcad.com - مطالعات اقلیمی تهران

  مطالعات اقلیم معماری و تنظیم شرایط محیطی تهران

  اقلیم تهران

  • ویژگی‌های جغرافیایی شهر تهران
  • موقعیت طبیعی شهر تهران
  • ویژگی‌های اقلیمی‌‌ شهر تهران
  • دما و رطوبت
  • بارندگی
  • وزش باد
  • بررسی جهت قرار گیری ساختمان و خیابان‌ها 
  • شرایط حرارتی در فضاهای آزاد 
  • شرایط حرارتی در فضاهای داخلی 
  • جدول بیوکلیماتیک ساختمانی تهران 
  • توپوگرافی
  • آب های سطحی
  • آب های زیرزمینی
  • مطالعات زمین شناسی
  • ژئومورفولوژی
  • تکنونیک
  • خطر زمین لرزه گسترده تهران

  رمز فایل: memarcad.com