دانلود پروژه راه - (www.memarcad.com) (3)

دانلود پروژه راه

 

این مطلب دارای فایل pdf شامل عناوینی چون:

صورت پروژه

معرفي كلي راه

گزارش مراحل پروژه

پروفيل طولي راه

پروفيل عرضي راه

قوسهاي افقی

دور

تعريض روسازي

قوسهاي قائم )خمها  )

پلان راه

حجم عمليات خاكي

طرح روسازی راه

توضیحات EXP1

همچنین دارای 5 فایل اتوکد می باشد.

این پروژه به صورت کامل می باشد.

 

 

دانلود پروژه راه - (www.memarcad.com) (1)

دانلود پروژه راه - (www.memarcad.com) (4)

دانلود پروژه راه - (www.memarcad.com) (5)

دانلود پروژه راه - (www.memarcad.com) (2)

 

 

 

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here