دانلود پاورپوینت ورودی محله

  0
  2364

  دانلود پاورپوینت ورودی شهرwww.memarcad.ir

  ورودی محله

   

  این پاور پوینت شامل 34 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.

  گوشه ای از مطلب:

  وجود شبکه شطرنجی وتعریض پیاپی خیابان های مسکونی ومحلی ، نه فقط باری را از دوش ترافیک شهری بر نداشته است، بلکه محلات مارا هم که می توانستند فضاهای آرام وخودمانی برای ساکنین آن باشند، به جولانگاه عبور سواره تبدیل کرده است.

  این شبکه شطرنجی که برگرفته از طرح تفکیک اراضی شهرهای مهاجر نشین در طول تاریخ شهرنشینی است چنان فاجعه ای را به بار آورده است که نه فقط احساس مهاجر بودن را به شهروند القا می کند، بلکه کوچه ها وخیابان های محلی مارا که می توانستند فضائی برای مراودات همسایگی وبازی کودکان باشند، عرصه میان بر زدن خودروهائی نموده است که از راهبندان محورهای اصلی گریخته اند.

  توقعات موردی از ورودی محله

  ورودی محل معرف شخصیت و هویت مجموعه ای است که در پشت آن قرار دارد. از انجائیکه هر محله ویژگیهای خاص خود را دارا می باشد. 

  غریب گز بودن ساکنین یک محله در اثر استمرار وعادت ناخوداگاه و در زمان کوتاهی به تمامی ساختار محله مسلط شده و همه نقاط اصلی آن از جمله ورودی ها را به خاطر می سپارند.از این جهت،در طرح کالبدی ورودی محله برای این گروه،ضرورتی جهت شاخص شدن وبارزکردن ورودی احساس نمی شود .گروه دوم مخاطب محلات ،کسانی هستند که به صورت مقصدی وهدفمندوارد محلات می شوند.این گروه معمولا باقصدو نیت قبلی وباگرفتن آدرس ونشانی وارد این محدوده می گردند.از این رو ورودی محله برای این گروه می بایست نقش یک نشانی را ایفانماید.

  ضوابط طرح بهسازی ونوسازی و ورودی محله

  کلیه عناصرونقاط خاطره انگیز وبا ارزش برای ساکنین محدوده ورودی محله باید حفظ وتقویت گردد.

  ساختمان هایی که از نظر کالبدی مغایر با شخصیت محدوده ورودی محلی هستند، تدریجا حذف شوند.

  ورودی محلی باید جاذبه های داخل محله را ازدید سواره درحال عبور خارج از محدوده محله مخفی نماید.

  این فایل شامل:

  • ورودی محله

  • توقعات موردی از ورودی محله

  • غریب گز بودن

  • منحصر به فرد بودن

  • جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی محله

  • ضوابط طرح بهسازی ونوسازی ورودی محله

  • حفظ و نگهداری کاراکتر

  • کاربری ها وفعالیت ها

  • فواصل

  • حرکت سواره وپیاده

  • شکل ورودی

  • ابعاد واندازه

  • بدنه ها وجداره ها

  • کف

  • پوشش گیاهی

  • مبلمان شهری

  • نور

  • توصیه های طرح بهسازی ونوسازی ورودی محله

  • منبع