پروژه مبانی نظری طراحی شهری

  0
  1789

  پروژه مبانی نظری طراحی شهریjpg(www.memarcad.com)

  مبانی نظری طراحی شهری

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 20 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  انسان موجودی است که ”خودش“ نیازهایش را منظم و متعادل می کند. وی این توانایی و تمایل را دارد که آگاهانه عوامل ناسازگاری روانی اش را تجربه کرده و از حالت ناسازگاری به حالت سازگاری روانی پیش ببرد.

  هر فرد دارا

  مازلو، روانشناس آمریکایی، نیازهای انسان را به صورت زیر شناسایی و طبقه بندی نموده است:

  نیازهایی که در پله های پایین تر هستند، باید پیش از نیازهایی که در پله های بالاتر قرار دارند، ارضاء شوند.

  نیازهای رده های بالاتر ظاهر نمی شوند مگر آنکه نیازهای رده های پایین تر تا حدودی ارضاء شده باشند.

  ی تعدادی نیازهای ذاتی است که فعال کننده و هدایت کننده ی رفتارهای اوست.

  مازلو معتقد است، بین دو سلسله مراتب نیازها هم پوشانی و تعاملی ناگزیر صورت می گیرد.

  دانستن و فهمیدن، یافتن معنی در زندگی یک فرد، برای تعامل با محیط، پایه ای است که فرد بتواند بخوبی عمل کند و در نتیجه عشق، احترام و خود شکوفایی به دست آورد.

  مهمترین نیاز برای درک، شناخت و استفاده از مواهب محیط، تأمین نیازهای ایمنی است. در صورت عدم تأمین امنیت، ذهن فارغ نخواهد شد و فرصت های خود را صرف درک امکانات نخواهد کرد. این نیاز از عدم احساس خطر شروع می شود.

  شکل دیگر احساس امنیت، در رابطه با فضا صورت می گیرد و آن شناسایی محدوده و قلمرویی است که فرد در آن قرار دارد.

  نیاز به تعلق مربوط به رابطه ی انسان با دیگران و محیط است. این احساس می تواند در مورد وسایل، فضا، افراد و .. در فرد ایجاد شود. بنابراین در مقابل هرگونه تعرضی نسبت به آنها عکس العمل نشان می دهد و ضمناً در حفظ بهداشت آن می کوشد و در اعلی ترین شکل خود وفادارانه و در نهایت دقت در حفظ، تبلیغ و تعمیم آنها تلاش می کنند.

  نیاز به درک شامل فراگیری مطالب، کنجکاوی و … است که در کودکان به وسیله ی بازی و در بزرگسالان، به شکل مطالعه ی آزاد، تحقیق، تماشا و … تحقق می پذیرد. برای این منظور به فضایی نیازمندیم که به عنوان فضای مکث طراحی شده باشد.

  این فایل شامل:

  • نمودار ارتباطات بین مفاهیم

  • نیاز

  • نیاز ها و نحوه ی تأمین آن ها در فضاهای شهری

  • رابطه ی بین سلسله مراتب نیازها

  • فعالیت

  • انواع فعالیت ها

  • ویژگی های عمومی فعالیت

  • عوامل مؤثر بر ارتقاء ویژگی های فعالیت

  • تعامل فضا و فعالیت