ویژگی های معماری در اقلیم سرد و کوهستانی

  0
  1388

  ویژگی های معماری در اقلیم سرد و کوهستانی-(www.memarcad.com)

  ویژگی های معماری در اقلیم سرد و کوهستانی

  این فایل به صورت word می باشد و قابل ویرایش است

  گوشه ای از مطلب :

  سلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می کنند . کوههایی نیز به صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان ، شیر کوه و …
  کوهستان های غربی که دامنه های غربی رشته کوههای فلات مرکزی ایران و سراسر کوههای زاگرس را در بر می گیرد از مناطق سردسیر کشور به شمار می آیند .

  برودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده ای از سال ، در نواحی سرد و کو هستانی باعث شده است تا حداکثر استفاده از تابش آفتاب ، بهره گیری از نوسان روزانه دما ، حفظ حرارتی و جلو گیری از باد سرد زمستانی در فضاهای مسکونی امری ضروری گردد . لذا فرم بنا در جهت مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا می شود . در ادامه ، به توضیح خصوصیات کلی فرم بنا در این اقلیم خواهیم پرداخت .

  بافت شهری و روستایی حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی در جهت مقابله با سرمای شدید شکل گرفته است . ویژگی های بافت شهری و روستایی در این اقلیم عبارتند از :

  ۱. بافت متراکم و فشرده

  ۲. فضاهای کوچک و محصور

  ۳. بهره گیری از جهات آفتاب و زمین ( به عنوان عوامل تعیین کننده ی جهت استقرار و گسترش شهر و روستا و سیمای آنها )

  ۴. معابر باریک به موازات خط تراز زمین

  این فایل شامل :

  • شناخت عوامل اقلیمی

  • تابش آفتاب

  • دمای هوا

  • رطوبت هوا

  • شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی

  • کلیات آب و هوایی این منطقه به شرح زیر می باشد

  • فرم بنا

  • ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی

  • استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا

  • پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن

  • اتاق های کوچک با ارتفاع کم

  • بازشوهای کوچک

  • دیوارهای نسبتا قطور

  • بام های مسطح

  • نوع مصالح

  • کالبد شهری و روستایی

  • منابع