معماری همساز با اقلیم

  0
  1297

  معماری همساز با اقلیم-(www.memarcad.com) (2)

  معماری همساز با اقلیم

  این فایل به صورت word و شامل 12 صفحه می باشد و قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب :

  رابطة اقليم و انسان همانند رابطة گهواره با نوزاد مي باشد.­­ با­ توجه به شرايط گهواره يعني اينكه گرم و لطيف باشد و بستري مناسب براي نوزاد فراهم آورد نوزاد با آرامش و در سلامتي پرورش­خواهد­­ يافت. بعبارت ديگر انسان خواه ناخواه تحت شرايط اقليمي محيط پيرامون خود قرار مي گيرد و اين اقليم است­كه نوع معيشت و راه تامين نيازهاي وي را معين مي­نمايد. بعنوان مثال فردي كه در ارتفاعات بسيار بالاي كوههاي آند زند­­­گي ميكند نسبت به فردي كه در جلگه هاي پست آسياي جنوب شرقي زندگي ميكند از اقليم متفاوتي برخوردار است فرد نخست تحت تاثير فشار كم هواست .فشار هوايي كه در حالت عادي مي تواند به قيمت جان يك فرد تازه وارد تمام شود.در صورتي كه فرد دوم در ارتفاع پائينتر از سطح درياي آزاد زندگي ميكند . و يا مثال ملموس تر ديگر اينكه فردي كه در مناطق مركزي ايران مثلا يزد زندگي مي كند نسبت به فردي كه در شمال و در سواحل جلگه اي گيلان زندگي ميكند از اقليم متفاوتي برخوردار است و به گونه اي متفاوت بايد با اقليم محل زندگي خود دست و پنجه نرم كند لذا كلا شيوة معيشت و حتي فيزيك بدني اين دو فرد نيز با هم متفاوت خواهد بود فرد اول بدليل در امان ماندن از­گرماي شديد تابستان مجبور به استفاده از بادگير براي خنك كردن محل زندگي خود خواهد بود در صورتي كه فرد دوم  براي در امان ماندن از بارشهاي شديد گيلان مجبور به استفاده از سقفهاي شيرواني در بنا هاي خود خواهد بود . اقليم عاملي است كه بر تمامي اشيا و فعاليتهاي بشر تاثير ميگذارد در مقابل انسان نيز همواره بايد اطلاعاتي در مورد اقليم داشته باشد تا در برخورد با آن قادر به تصميم گيري باشد . از روزي كه بشر پا بركرة خاكي نهاد بطور اجتناب ناپذيري تحت تاثير اقليم بوده امروزه نيز با پيشرفتهاي تمدن بشري لزوم مطالعة تاثيرات اقليم بر روي زندگي­ومعيشت بشر بسيار احساس مي شود كه اين ضرورت، باعث بوجود آمدن اقليم شناسي و اقليم شناسي كاربردي بصورت يك رشتة علمي بسيار مهم شده است .

  این فایل شامل :

  • اقليم شناسي و اقليم شناسي كاربردي

  • اقليم شناسي معماري

  • طراحي اقليمي

  • عناصر اقليمي تاثير گذار در معماري

  • تابش خورشيدي

  • درجة حرارت

  • رطوبت هوا

  • باد

  • سيستم هاي باد

  • بارندگي

  • كاربرد و نقش آب و هوا در معماري و پروژه هاي ساختماني

  • مكانيابي پروژه

  • نظم و ترتيب و جهت­گيري بنا

  • مقاومت مصالح بكار رفته در بنا

  • طرح و شكل

  • شكل بنا و نور و روشنائي

  • شكل بنا و تعادل حرارتي

  • اصول كلي كه در طراحي ساختمان در رابطه با باد بايد مورد توجه قرار گيرند

  • ضرايب راحتي و آسايش در ساختمانها

  • منابع

  4000 تومان – خرید