مطالعات اقلیم دزفول

  0
  1838

  مطالعات اقلیم دزفول-(www.memarcad.com)

  مطالعات اقلیم دزفول

   

  این فایل به صورت word و شامل 20 صفحه می باشد و قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب :

  شهر دزفول به پیشینه چند هزار ساله از قدیمی ترین شهرهای استان خوزستان به شمار می رود .واژه دزفول معرب واژه پهلوی دژپل یا دژپول می باشد . واژه پل از پلی است که زمان شاپور اول توسط ایران و مهندسان رومی رومی (241-271) میلادی ساخته شده و در نوشته ای باستانی پس از طوفان نوح از شهری به نام (آوان ) نام برده است .
  این شهر پایتخت تمدن عیلام بوده که کاوشگران غربی در نیم قرن اخیر پس از مطالعات و تخقیقات تصریح نموده اند که آوان همان دزفول کنونی است . دزفول مانند شوشتر مدت ها تحت الشعاع جندی شاپور بود پس از ویران شدن این شهر ، دزفول رونق بیشتری یافت ، سپس به سبب عدم توجه به تعمیر شبکه آبیاری عهد ساسانی ، شهر و اطرافش اسیب بسیار دید.
  پوشش خاکی ناحیه کوهستانی شامل مناطق بدون پوشش خاکی و یا خاک های بسیار کم عمف سنگریزه دار همراه با بیرون زدگی های سنگی زیاد تا خاک های نیمه عمیق سنگریزه دار همراه با بیرون زدگیهای سنگی نسبتاً زیاد می باشد .
  پوشش گیاهی این منطقه شامل خاک های بدون پوشش گیاهی ، پوشش گیاهی کم ، گیاهان علفی یک ساله و در بعغضی قسمت ها بقایای درختان جنگلی با پراکندگی زیاد ، درختان بلوط و بادام وحشی و پوشش مرتعی متوسط و در دامنه ها دیمکاری می باشد .اراضی ناحیه کوهستانی دارای قابلیت هایی کم تا متوسط برای چراگاهها و در بعضی از مناطق مناسب برای جنگل کاری می باشد . ناحیه کوهستانی مشرف بر حوزه آبریز دریاچه سد است این منطقه از نظر آبخیز داری باید تحت حفاظت قرار گیرد

  این فایل شامل :

  • نام استان

  • مرکز استان

  • موقعیت جغرافیایی استان

  • موقعیت نسبی استان

  • همسایگان استان

  • مساحت استان

  • تعداد شهرستان‌ها

  • نام شهرستان‌ها

  • جمعیت استان

  • فاصله مرکز استان تا تهران

  • پیشینه تاریخی شهر دزفول

  • روند شکل گیری ساختار شهری و نحوه توسعه شهر

  • عصر ساسانی و نضج شهر

  • موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

  • موقعیت جغرافیایی دزفول

  • ویژگی های اقلیمی استان خوزستان

  • ویژگی های اقلیمی دزفول

  • جهات ساختمان با توجه به اقلیم دزفول

  • تابش آفتاب در دزفول

  • بادهای استان خوزستان

  • بادهای دزفول

  • نمودار جهت و سرعت باد

  • تاثیر محل قرارگیری پنجره و جهت وزش باد بر میانگین سرعت باد

  • مراتع استان خوزستان

  • ویژگی های جمعیتی استان خوزستان

  • ویژگی های جمعیتی دزفول

  • معماری دزفول

  • منابع