دانلود مطالعات کلینیک تخصصی دندان چشم پوست

  0
  1499

  مطالعات پایان نامه کلینیک تخصصی دندان . چشم . پوست -(www.memarcad.com)

  کلینیک تخصصی دندان چشم پوست

   

  این فایل به صورت word و شامل 165 صفحه می باشد. و قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب :

  درمانگاه به موسسه ای اطلاق می شود که به طور شبانه روزی بیماران سرپایی را برای درمان می پزیرد و در آن محل می توان موارد فوری یا نیازمند کمکهای ویزه را حداکثر 24 ساعت تحت نظر قرار داد و در صورت عدم بهبودی و داشتن مشکلات خاص و نیازمند به خدمات بیشتر . بایستی در طول این مدت هماهنگی لازم جهت اخذ پذیرش و اعزام به بیمارستان در صورت لزوم فراهم گردد.

  درمانگاه به موسسه ای اطلاق می شود که به طور شبانه روزی بیماران سرپایی را برای درمان می پزیرد و در آن محل می توان موارد فوری یا نیازمند کمکهای ویزه را حداکثر 24 ساعت تحت نظر قرار داد و در صورت عدم بهبودی و داشتن مشکلات خاص و نیازمند به خدمات بیشتر . بایستی در طول این مدت هماهنگی لازم جهت اخذ پذیرش و اعزام به بیمارستان در صورت لزوم فراهم گردد.

  بیمارستان مهمترین موسسه بهداشتی و درمانی به شمار می آید چرا که بازوی مهم ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی واولین سطح ارجاع با قلمرو و مسئولیت های مشخص است . سازمان جهانی بهداشت بیمارستان را در سطح شهرستان مهمترین عامل موفقعیت در حصول به بهداشت برای همه تا سال 2000 می شمارد دکتر مالر در سال 1981 ملی کنفرانسی در کراچی می گویند.

  نظام بهداشتی متکی به مراقبت های اولیه بهداشتی نمی تواند موجودیت یابد مگر با پیوند خوردن به شبکه از بیمارستان.

  بیمارستان ها باید یکی از پرچمداران اصل حرکت امید بخش تهورآمیز تاریخ بشریت یعنی جنبش بهداشت برای همه تا سال 2000 باشد. فکر بیرون کشیدن بیمارستان از انزوای درمانی و حتی انزوای آموزشی از مدتها قبل مطرح بوده است. شاید یکی از علل مهم آن این باشد که برنامه های بهداشتی بیمه همگانی جز با اتصال بیمارستان به شبکه بهداشتی و درمانی کشور تحقوق نخواهد یابد زیرا در نظام بهداشتی و درمانی مراکز بیمارستانی باید پوشش جمعیت مشخص را بر عهده داشته باشند.وعلاوه بر ارائه مراقبت درمانی در زمینه فعالیت های پزشکی نقش اصلی خود را در مدیریت بهداشتی و درمانی منطقه تحت پوشش خود ایفا کنند به قول دکتر سیمدجم این کار جز یا برداشته شدن دیوارهای انزوای جویانه بیمارستان امکان پذیر نخواهد شد.

  هر چند سازمان جهانی بهداشت مبتکر و پی گیر تحولات بیمارستانی بوده است با این حال سابقه تاریخی این رفورم ها نشان می دهد که از دیر باز نقش بیمارستان با تحولات مداوم تقویت شده است.

   

  این فایل شامل :

  • فصل اول :بهداشت و بهداری  

  • درباره بهداشت و بهداری

  • تعاریف

  • تاریخچه بیمارستان

  • تحولات بیمارستانها از دوره قرون وسطی تاکنون، به ویژه در اروپا

  • مالکیت مراکز بهداشت و درمان

  • برنامه ریزی و طرح جامعه درمانی

  • بیمارستانهای عمومی منطقه‌ای

  • توسعه بی سابقه در کلیه زمینه‌ها

  • تخصص گرایی و توسعه مراکز درمانی و بیمارستانها

  • تقسیم بندی موسسات درمانی

  • شبکه نظام درمانی

  • خانه های بهداشتی

  • مراکز بهداشتی و درمانی

  • بیمارستانهای ناحیه ای

  • بیمارستانهای منطقه ای

  • جامعه شناسی بیمارستان

  • محیط سیاسی

  • محیط بهداشتی و پزشکی

  • محیط زیست

  • عوامل و گروه ذی نفوذ در بیمارستان

  • فصل دوم : عوامل موثر در احداث و طراحی بیمارستان ها

  • بررسی و برنامه ریزی برای احداث بیمارستان

  • موقعیت منطقه تحت پوشش بیمارستان

  • وضعیت جمعیت شناسی منطقه

  • وضعیت اقتصادی منطقه

  • وضعیت بهداشتی درمانی مردم

  • اطلاعات سرمایه گذاری

  • نگاهی به سیاست گذاری ها در احداث بیمارستان در ایران

  • ارکان ارزشیابی

  • مدیریت یکی از ارکان ارزشیابی در بیمارستانها

  • رضایت‌مندی بیماران

  • تجهیزات

  • شرایط ساختمانی،‌ و پرسنلی (معماری یک پای ارزشیابی است)

  • ابعاد استانداردهای در حال تدوین

  • معرفی دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت

  • بحث ضرردهی بیمارستانهای موجود

  • سرانه تخت بیمارستان‌ها

  • پروژه‌های بهداشتی درمانی از مطالعات تا بهره‌برداری

  • اطلاعات آماری راجع به وضع بیمارستانهای موجود

  • طراحی بیمارستانها و عوامل تأثیرگذار بر آن

  • طراحی بیمارستانها در ایران

  • عدم تناسب در حجم پروژه

  • ابعاد فضاها

  • تکرار برخی از فضاهای تشخیصی و پشتیبانی

  • عدم توجه به سیستم های بیمارستانی از نظر اقتصادی

  • معماری بیمارستان

  • موقعیت قرار گرفتن بیمارستان

  • فاصله بلوکها و بدنه های بیمارستان از یکدیگر

  • تعداد طبقات

  • سیستم های بنای بیمارستان

  • توسعه افقی به حالت پراکنده و وسیع

  • توسعه عمومی و متمرکز

  • بیمارستان و کارکنان آن

  • ارتباط با مردم

  • بیمار

  • روال عادی کار

  • خواسته ها

  • کادر پزشکی

  • بخش ها

  • کادر مقیم

  • وسعت کادر

  • کادر مقیم

  • وسعت کادر

  • کادر خدماتی

  • واحد کار

  • فصل سوم :عملکرد فضای کلینیک  

  • عملکرد فضاهای کلینیکی

  • فضای لازم جهت کلینیک داخلی و اکثر رشته های تخصصی آن

  • فضاهای کلینیک جراحی و اکثر تخصص های آن

  • فضای کلینیک زنان و زایمان و رشته های مختلف آن

  • فضای کلینیکی اطفال

  • روابط بخشهای مختلف بیمارستان

  • المانهای فونکسیونل بیمارستان

  • اصول اساسی تشکیلات بیمارستان

  • بخشهای درمانی و خدماتی درمانی (دیاگرامها و استانداردها)

  • بخش بستری

  • شکل بخش بستری

  • سطح کل طبقه

  • اندازه اتاقها

  • تعداد تخت در هر اتاق

  •  وسعت دید بیمار

  • اتاقهای خدمات پشتیبانی در بخش بستری

  • معاینه و معالجه

  • فصل چهارم : کلینیک دندان پزشکی

  • اصول طراحی دندان پزشکی

  • لیست فضاهای فیزیکی مورد نیاز و نحوهء اخذ تا یید یه ها

  • مشخصات فیزیکی اطاق انتظار

  • مشخصات فیزیکی اطاق کار دندان پزشک 

  • مشخصات فیزیکی پوشش فضاها ( کف و دیوار و مبلمان )

  • رنگ فضاها 

  • عناصر تزیینی و لوازم سرگرم کننده 

  • نورپردازی ها

  • تسهیلات سرمایشی و گرمایشی

  • مشخصات فیزیکی سرویس های بهداشتی 

  • مشخصات فضای مورد نیاز تجهیزات خاص دندان پزشکی 

  • فضای کلینیک دندانپزشکی

  • فضای مراجعین

  • فضای اداری

  • فضای اصلی کلینیک

  • تدارکات

  • آشنایی با اصول دکوراسیون داخلی در مطب دندان پزشکان

  • استاندارد دندان پزشکی

  • نمونه موردی دندان پزشکی

  • کلینیک دندانپزشکی اسمایلز

  • دندان پزشکان (مینامی ناگانو)- ژاپن

  • فصل پنجم :کلینیک چشم پزشکی

  • نگاهی به‌ طبّ العین‌ یا چشم ‌پزشکی‌ در دوره‌ی اسلامی

  • فضای کلینیک چشم پزشکی

  • فضای مراجعین

  • فضای اداری

  • فضای اصلی کلینیک چشم پزشکی

  • تدارکات

  • اتاق های وابسته به چشم پزشکی

  • خدمات درمانی کلینیک بینا

  • جهت

  • مسیریابی

  • اتاقهای جراحی اصلی

  • اتاق اشیاء استریل

  • اتاق تجهیزات

  • اتاق پرستارها

  • محل کار پرستارها

  • داروخانه

  • روشنایی

  • نمونه موردی چشم پزشکی

  • بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

  • کلینیک ام از آتلیه معماری کوبوتا

  • فصل ششم :کلینیک پوست و زیبایی

  • ضوابط تأسیس درمانگاه تخصصی پوست و مو

  • درمانگاه تخصصی پوست و مو

  • شرایط و وظایف مسئول فنی

  • شرایط ساختمان وتاسیسات

  • نمونه موردی کلینیک پوست و زیبایی

  • کلینیک پوست و زیبایی

  • کلینیک پوست و زیباییASC

  • فصل هفتم : مطالعات اقلیمی شیراز

  • استان فارس

  • مشخصات جغرافیایی

  • تقسیمات کشوری

  • شهرستان شیراز

  • وضع طبیعی و موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز

  • رتفاعات

  • رودخانه ها

  • هواشناسی و اقلیم

  • آب و هوا

  • میزان بارندگی

  • دمای هوا

  • باد

  • رطوبت هوا

  • تابش خورشید

  • تاثیر تابش بر جهت بنا

  • بررسی های اجتماعی

  • جمعیت و پراکندگی آن

  • شناخت خصوصیت جمعیتی شیراز

  • شناخت خصوصیات عملکردی شهر شیراز

  • شناخت خصوصیات کالبدی شهر

  • فصل هشتم : معرفی مکان طرح  

  • معرفی مکان طرح

  • دلایل انتخاب سایت

  • مکان سایت انتخابی

  • فصل نهم :سازه و تاسیسات کلینیک  

  • معرفی سازه پروژه

  •  سازه کوبیاکس

  • دلایل انتخاب و ورود تکنولوژی کوبیاکس به کشور

  • مفهوم کوبیاکس   

  • مزایای سقف کوبیاکس در مقایسه با سقف های دیگر

  • مزایای فنی سیستم کوبیاکس

  • جدول برآورد کوبیاکس

  • نحوه محاسبه هزینه تمام شده

  • مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر

  • ایده

  • اصول طراحی

  • عملکرد

  • سازه های فضا کار      

  • انواع سازه های فضاکار      

  • امتیازات سازه های فضاکار

  • اقتصادی تر بودن این سیستم ها است

  • تأسیسات

  • دستگاه هواساز

  • فن­ها در هواساز

  • کویل­های سرمایش در هواساز و فن کوئل

  • رطوبت­ زن و رطوبت ­گیر هوا

  • داکت

  • مسائل آکوستیکی

  • سیستم تأمین آب

  • منابع ذخیره آب

  • سیستم توزیع آب

  • سیستم توزیع آب در داخل ساختمان

  • جمع آوری و دفع فاضلاب و آب باران

  • شبکه جمع آوری فاضلاب محوطه          

  • انواع فاضلاب

  • دفع فاضلاب

  • سپتیک تانک          

  • فیلترهای چکنده           

  • شبکه جمع‌آوری آب باران

  • گاز رسانی

  • شبکه توزیع گاز رسانی

  این مطلب در 11 مهر ماه 1397 به روز رسانی شده است.

  موفق باشید.