دانلود پلان سینما به همراه تصاویر سه بعدی

  0
  1331

  4

  دانلود پلان سینما به همراه تصاویر سه بعدی

   

  این فایل با پسوندDWGمیباشد و کلیه ضوابط طراحی سینما در آن رعایت شده است.

  1
  2

  این فایل شامل:

  >پلان طبقه همکف

  >پلان طبقه اول

  >سایت پلان

  >برش

  >14 تصویر سه بعدی