دانلود پلان بیمارستان به همراه تصاویر سه بعدی

  0
  1604
  11111111
  پلان بیمارستان

  پلان بیمارستان

  این فایل شامل:

  پلان طبقات

  _همکف

  _اول

  _دوم

  _سوم

  _چهارم

  _برش

  _سایت پلان

  _8عکس سه بعدی از همه جهات ساختمان

  Model

  Model

  Model

  2222222222222

  333333333