دانلود پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری کاشان

  0
  1136

   kashan-7big

  دانلود پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری کاشان

   

  این فایل شامل 65 اسلاید می باشد و به بررسی تاثیر اقلیم بر معماری کاشان پرداخته است.

   

  گوشه ای از مطالب:

  ویژگی های خانه های قدیم شهر کاشان :

  _تمامی خانه ها چه کوچک باشند چه بزرگ، حیاط و یا حیاط مرکزی دارند و از نظام فضایی واحدی پیروی میکنند.

  _سه گروه فضایی مشخص و متمایز این خانه ها حضور دارد: 1- فضاهای بسته 2- فضاهای سر پوشیده (نیمه بسته، نیمه باز) 

  3- فضاهای باز؛ (همه فضاهای بسته،به طور غیرمستقیم و به طور عمده از طریق فضاهای سر پوشیده با حیاط مرتبط هستند.)

  _ترکیب سه گروه فضاهای باز، بسته و پوشیده به نحوی است که یکدیگر را تعریف می کنند. در این میان، فضاهای پوشیده نقش فضاهای گذر را در ادامه فضاهای باز و بسته برعهده میگیرند

  _در هر سمت حیاط؛ ترکیب لایه های افقی و عمودی فضا؛ همچون شبکه ای درهم تنیده انواع فضاها را با ابعاد و ارتفاع های گوناگون برای انواع فعالیتهای خصوصی و عمومی مرتبط با شیوه زندگی فراهم می آورد.

  _ورودی خانه ها کاملاً مشخص و مستقل است و به وسیله یک، دو یا چند فضای دیگر با حیاط ارتباط برقرار میکند

  _حیاط ها از نظر احساس فضایی همانند یک اتاق سرباز عمل می کنند

  _نتیجه همجواری و ترکیب دو یا چند فضا آن است که فضاها هر کدام امکان برخورداری از چشم انداز و نور پیدا میکنند.

   

  این فایل شامل:

  > تعریف اقلیم

  > تقسیمات چهار گانه  اقلیمی ایران

  > خصوصیات کلی اقلیم گرم و خشک

  > تقسیمات اقلیمی زمستانی و تابستانی ایران

  > مشخصات اقلیمی کاشان

  > مشخصات اقلیمی کاشان

  > شاخص گیونی کاشان

  > باد

  > عرض جغرافیایی 

  > طراحی اقلیمی

  > عواملی که برشرایط اقلیمی یک منطقه اثر می گذارند

  > تاثیر اقلیم در معماری

  > دررابطه با طراحی اقلیمی و برنامه ریزی مربوط به آن موارد زیر باید مد نظر قرارگیرند

  > دو اصل کلی برای طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک

  > جلو گیری از تاثیر هوای گرم در فضاهای داخلی مجموعه

  > محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم سال

  > ویژگی های معماری بافت شهری و روستایی

  > معابر و گذرها

  > تعداد و مساحت بازشو ها

  > اقلیم کاشان

  > بافت تاریخی شهر کاشان

  > ویژگی های خانه های قدیم شهر کاشان

  > قواعدی که برای تغییر در شرایط محیطی در طراحی خانه های شهر کاشان رعایت شده است

  > انتخاب جهت استقرار ساختمان

  > پوشش بام

  > خصوصیات طاق ها و گنبد ها

  > حیاط مرکزی

  > کلیات فرم بنا

  > مصالح

  > بررسی اجزاء خانه های کاشان

  > گودال باغچه

  > بام

  > تفاوت منار های کاشان و یزد

  > زمستان نشین

  > تابستان نشین

  > اتاق کرسی

  > حوض خانه و سرداب

  > پایاب

  > بادگیر

  > تفاوت بادگیر کاشان و یزد

  > حیاط

  > بررسی ابنیه های شاخص کاشان از نظر ویژگی های اقلیمی

  > خانه عامری ها(به صورت جدول)

  > خانه طباطبایی ها (به صورت جدول)

  > خانه بروجردی ها (به صورت جدول)