دانلود پاورپوینت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

  0
  1576

  دانلود پاورپوینت برنامه ریزی فرهنگی واجتماعیwww.memarcad.ir

  برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

   

  این پاورپوینت شامل31 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.

  گوشه ای از مطلب:

  برنامه ریزی یکی از مهم ترین وظایف مدیران است ودر عرصه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد.گرچه درضرورت برنامه ریزی تردیدی نیست اما از آن جا که برنامه ریزی در زمینه های مختلف ،کاربردی متفاوت دارد باید برای هر زمینه،رویکردی متناسب با آن زمینه صورت گیرد.

  برنامه ریزی فرهنگی واژه نسبتا جدیدی است که در دهه های 1960 و1970 در اروپا به وجود آمد ،به نحوی که صورت بندی شهرها از نظر جغرافیایی و اقتصادی تغییر یافته بود و در راستای استراتژی احیای بخشی از شهرهای اروپا برنامه ریزی فرهنگی هنرها را در بطن فرهنگ محلی و در داخل شهرها و بر اساس پایه هایی از زندگی روزانه شهری منسجم کرده بود امروزه کلیه جوامع فعالیت در برنامه ریزی و توسعه فرهنگی را به طور جدی توصیه می کند.

  برخی از ویژگی های برنامه ریزی فرهنگی عبارتند از:

  1- دشوار و پیچیده است. 2- تمام طیف های جامعه را دربرمی گیرد. 3- زمان بر است. 4- چندوجهی است. 5- باعوامل متعدد درگیر است. 6- درصد شکست آن بالاست.

  اگرچه طرح ریزی یک جامعه بهتر امری تازه نیست و در باستانی ترین مدنیتها نیز وجود داشته اما در گذشته برنامه ریزی اجتماعی عمدتا جنبه نظری و فلسفی داشته است و به اشکال می توان آن را به مفهوم کنونی برنامه ریزی دانست.    

  برنامه ریزی اجتماعی از دو مفهوم عام و خاص برخوردار است. مغهوم عام برنامه ریزی اجتماعی، کلیه عرصه های اقتصادی _ اجتماعی _ فرهنگی و اداری را دربر می گیرد. بدین معنی که هر برنامه ریزی در نهایت اهداف اجتماعی را در پی دارد و آرمانهای جامعه را تحقق می بخشد ، ولی مفهوم خاص آن در بر گیرنده ی بخشهای خاص اجتماعی است، بخشهایی چون آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن، اوقات فراغت، تامین اجتماعی و … در این رابطه، اصلی که همواره مد نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان اجتماعی قرار دارد، نحوه ی توزیع کالاها و خدمات بین افراد جامعه است بنابراین بین برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، رابطه تنگاتنگی وجود دارد که نه توسعه اجتماعی بدون برنامه ریزی و رشد و توسعه اقتصادی مقدور می باشد.

  سابقه برنامه ریزی اجتماعی به طور غیر رسمی با آغاز انقلاب مشروطیت شکل می گیرد و روح آرمان گرایی که به وسیله روزنامه نگاران و روشنفکران جامعه که وضعیت جامعه خود را با جامعه غربی مقایسه می کردند و در پی تغییر در جامعه خود بودند

   

  این فایل شامل:

  • برنامه ریزی فرهنگی

  • فرهنگ

  • گام های آغازین در برنامه ریزی فرهنگی

  • ضرورت برنامه ریزی فرهنگی

  • الگوهای فرهنگی ،استراتژی فرهنگی و هدف آنها

  • نقش وجایگاه دولت در برنامه ریزی   فرهنگی

  • اهداف برنامه ریزی فرهنگی

  • دیدگا ههای نظری موجود در خصوص برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی

  • ملزومات و شروط برنامه ریزی فرهنگی مطلوب

  • برنامه ریزی فرهنگی در ایران

  • ساختار سیاسی و برنامه ریزی فرهنگی

  • انواع برنامه ریزی فرهنگی

  • برنامه ریزی اجتماعی

  • منشا پیدایش و سابقه ی تاریخی برنامه ریزی اجتماعی

  • مفهوم برنامه ریزی اجتماعی

  • اهداف برنامه ریزی اجتماعی

  • مراحل برنامه ریزی اجتماعی

  • سابقه برنامه ریزی اجتماعی در ایران و کشورهای غربی