دانلود پاورپوینت حاشیه نشینی

  0
  1389

  دانلود پاورپوینت حاشیه نشینیwww.memarcad.ir

   

  حاشیه نشینی

  این پاورپوینت شامل 59 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.

  گوشه ای از مطلب:

  حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی گروه های کم در آمد شهری جلوه ای از فقر شهری و عملکرد فضا به عنوان بستر باز تولید فقر است.

  صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه کرده اند. برخی عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند.

  دکتر پرویز پیران در تحقیقی تحت عنوان« آلونک نشینی در تهران » پس از بحث طولانی در مورد شهرنشینی ناهمگون در ایران و تفاوت فرایند شهرنشینی در ایران با غرب به مسئله مسکن نابهنجار یا حاشیه نشینی پرداخته و آن را یکی از مهمترین مسایل برنامه ریزی شهری کشورهای جهانی، مهاجرت بی رویه و رشد غیرطبیعی شهری تشخیص می دهند.

  مردمانی که به عنوان حاشیه نشین شناخته شده اند در حقیقت با اختیار کردن زندگی حاشیه ای و مشغول شدن به شغل های حاشیه ای، سرنوشتی حاشیه ای را نیز برای خود رقم زده اند. آنان اگر چه در کنار یا در بطن شهر هستند، اما ویژگی های مختص به خود دارند. این خصوصیات گاه از فرهنگ شهری سرچشمه گرفته و با فرهنگ روستایی خویش تلفیق شده است.

  اعتیاد: از عوامل گرایش به اعتیاد، فقر، بیکاری، فقدان برنامه صحیح جهت پر کردن اوقات فراغت، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و در دسترس بودن مواد مخدر را می توان نام برد. معمولا در مناطق حاشیه نشین بسیاری از این عوامل، قابل رؤیت است و بدان جهت اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان این مناطق و همچنین خرید و فروش مواد افیونی روز به روز افزایش می یابد.

  در ایران حاشیه نشینی یا زیست حاشیه ای سابقه ی چند قرنی دارد. بسیاری از اقوام مهاجر به ویژه ترک زبانان آسیای میانه ، با اجازه یا بی اجازه ی سلطان از شرق به غرب می کوچیدند و در اطراف شهرهای محصور در برج و بارو چادر می زدند و اگر قدرت می یافتند طی دستبردهای زور مدارانه به شهر، بالاخره روزی آن را اشغال می کردند.

  این فایل شامل:

  • مقدمه

  • مفهوم حاشیه نشینی

  • انواع حاشیه نشینی

  •  برون شهری

  • درون شهری

  • حاشیه گزینی

  • تاریخچه

  • علل حاشیه نشینی

  • ویژگی های حاشیه نشینی و شرایط زیستی حاشیه نشینان

  • پراکندگی جغرافیایی مکان های حاشیه نشینی

  • وضعیت مسکن حاشیه نشینان

  • ساختار جمعیتی مناطق حاشیه نشین

  • وضعیت بهداشت و خدمات رفاهی حاشیه نشینان

  • کیفیت آموزش و فرهنگ در جوامع حاشیه نشین

  • وضعیت اشتغال در جوامع حاشیه نشین

  • اثر حاشیه نشینی بر تهدید امنیت اجتماعی

  • تاثیر محیط زندگی در بسترسازی وقوع جرایم در مناطق حاشیه نشین

  • عمده ترین آسیبهای ناشی از حاشیه نشینی

  • سایر مشکلات زندگی حاشیه نشین

  • انتظارات و مطالبات حاشیه نشینان

  • راهکارهایی برای جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی

  • معرفی راهبرد ساماندهی با توجه به حوزه های مختلف مرتبط با معضل حاشیه نشینی

  • دیدگاه سیستمی جهت ساماندهی مناطق حاشیه نشین

  • سطح آگاهی سیاسی- فرهنگی و درجه اعتماد حاشیه نشینان به دولت

  • نقدی بر راهکارهای پیشنهادی

  • حاشیه نشینی در جهان

  • حاشیه نشینی در ایران

  • جدول نرخ شهر نشینی بر حسب مناطق جهان در حال توسعه

  • جدول سهم مهاجرت در رشد شهر نشینی جهان در 95-1970

  • جدول جمعیت شهرنشینان تاسال 2015

  • نتیجه گیری

  • منابع

  9000 تومان – خرید