دانلود پاورپوینت مجموعه پاسارگاد

  0
  1411

  کوروش

   

   

  مجموعه پاسارگاد

  این پاورپوینت شامل 40 اسلاید و قابل ویرایش نیز می باشد.

  گوشه ای از مطلب:

  مجموعه میراث جهانی پاسارگادمجموعه ای ازسازه های باستانی برجای مانده ازدوران هخامنشی است که درشهرستان پاسارگاد در استان فارس جای گرفته است.

  این مجموعه دربرگیرنده ساختمانهایی چون:1-آرامگاه کوروش بزرگ 2-باغ پادشاهی پاسارگاد 3-کاخ دروازه4- پل 5-کاخ بارعام6-کاخ اختصاصی 7-دوکوشک 8-آب نمای باغ شاهی 9-آرامگاه کمبوجیه 10- ساختارهای دفاعی تل تخت 11-کاروانسرای مظفری 12-محوطه مقدس 13-تنگه بلاغی 

  آرامگاه کوروش 

  ارتفاع آرامگاه کوروش 10.11متراست که فرازنده ترین ودرعین حال سالم ترین نمای پاسارگاداست .این سازه باشکوه طرحی بسیارباوقار،گیرا،متوازن ومتناسب راعرضه می داردطرح این گونه آرامگاه برخلاف نظربرخی محققان درایران ناشناخته نبوده است.

   باغ پادشاهی :براساس آنچه درمتون تاریخی آمده است درزمان ساخت این باغ،کوروش شخصادستورداده بود که باغ پاسارگادچگونه ایجادشودودرخت هانیز به چه شکلی کاشته شوند.

  کاخ اختصاصی :این مجموعه درمرکزپاسارگاد قرارگرفته است وازتعدادی کاخ تشکیل شده است که دراصل درمحدوده مجموعه باغهاقراردارند{معروف به 4باغ}.

  آب نمای باغ شاهی:همچنان که مورخین قدیم گفته اند،آرامگاه هاوکاخ های کوروش درمیان باغ بزرگ وانبوه ازدرختان گوناگون ودشتی چمن زاروخرم واقع بوده که توسط ابروهای متعددی که از رودپلوار می اوردندسیراب می شده این محوطه زیبای سرسبزرابوستان پاسارگاد می خوانیم.

  تنگه بلاغی:درجنوب غربی جلگه پاسارگادتنگه دراز وگودی است به نام تنگه بلاغی درازای این تنگه حدود12کیلومتروعرض آن200تا500متراست ولی این پهناقابل عبورنیست زیرارودخانه پلوارودرختان انبوه وجنگلی اطراف رودعبوررامشکل کرده وتنهاازکمر کوه که دارای راه باریکی است می توان گذشت. برپایه داده های جدیدتنگه بلاغی تنهایک گذرگاه کوهستانی نبوده دردوره های گوناگون ازرونق فراوانی برخورداربوده است.
   

  معیارهای ثبت جهانی پاسارگاد:

  معیار1: پاسارگادنخستین نشانه بارزمعماری سلطنتی هخامنشی است.

  معیار2:پایتخت شاهنشاهی پاسارگاد راکوروش بزرگ بامشارکت …

   

  این فایل شامل:

  • مجموعه پاسارگاد

  • آرامگاه کوروش                                          

  • باغ پادشاهی

  • کاخ دروازه          

  • کاخ بار عام

  • کاخ اختصاصی

  • آب نمای باغ شاهی

  • آرامگاه کمبوجیه

  • ساختارهای دفاعی تل تخت

  • کاروانسرای مظفری

  • تنگه بلاغی

  • معیارهای ثبت جهانی پاسارگاد

  • آیاامکان ساخت وسازهای جدید درسایت های تاریخی وجود دارد؟