دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

  0
  1619

  دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیکwww.memarcad.ir

  برنامه ریزی استراتژیک

  این پاورپوینت شامل 50 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.

  گوشه ای از مطلب:

  برنامه ریزی استراتژیک شیوه ای است نظام یافته جهت اخذ تصمیمات و اجرای فعالیت ها در خصوص شکل دهی و رهنمود یک سیستم ، کارکرد و علل آن  سیستم میتواند یک شهر ، منطقه یا ایالت و یا یک وظیفه مثل حمل و نقل و آموزش باشد .

  در سالهای اخیر محیط سازمانهای بخش عمومی و غیر انتفایی نه تنها به طور روز افزونی متلاطم ، بلکه به صورت تنگاتنگی بهم مرتبط گشته است

  مکتب امریکایی:تحت تاثیر فلسفه ی لیبرالیسم اقتصادی ، طرحها درایالات متحده آمریکا در واقعنشانگر تصمیمات سرمایه گذاری حکومت های محلی در زمینه تاسیسات زیر بنایی می باشند . این طرح ها چارچوب وسیعی برای بازار جهت بهینه سازی تصمیمات فردی ارایه می دهند . فرض بر این است که تصمیمات جمعی می توان بهترین نتایج را برای شهرها به ارمغان آورد .

  استفاده از برنامه ریزی استراتژیک برای شهرها و مناطق شامل تبیین راهبردهایی براساس عملکرد ، دستیابی به وفاق نظر و کاربرد طیفی از ساز و کارهای اجرایی ابزار سنتی کنترل کاربردی زمین می شود .

  سازماندهی:این فرآیند با تصمیم گیری در خصوص تهیه یک برنامه استراتژیک و با اتفاق نظر اولیه در میان تصمیم سازان که حمایت آنان جهت توسعه و اجرای موفقیت آمیز برنامه ضروری است ، آغاز می شود . آنها معمولاً در مورد مقاصد فعالیت برنامه ریزی افراد شرکت کننده و شکل و زمان بندی گزارش ها باید به توافق برسند.

  استراتژی در خصوص منابع زمین ف مستلزم یک محدوده و یا چارچوب فضایی و به موازات آن چارچوب موضوعی می باشد . این دو چارچوب در رابطه با استراتژی مربوطه به یکدیگر پیوند می خورند ، به ترتیبی که در فضایی جغرافیایی بسط پدا کرده و کلیه فعالیتهای محدوده جغرافیایی مورد نظر را در بر می گیرد .

  فرآیند برنامه ریزی استراتژیک معمولاً 4 تا 10 موضوع اولویت دار را جهت ملاحظه و مدیریت ، مشخص می سازد بدین ترتیب موضوعات دستور کار تعیین می نمایند . اکثر سازمانهایعمومی به این نتیجه رسیده اند که محدود ساختن تعداد موضوعات استراتژیک مخصوصاً در تهیهاولین برنامه استراتژیک روش درستی است .یک فهرست خلاصه ، تعهد به اجرای اقداماترا آسان تر می کند.

  این فایل شامل :

  • مقدمه

  • برنامه ریزی استراتژیک چیست ؟

  • نوزایی برنامه ریزی استراتژیک

  • سه دوره برنامه ریزی مدرن

  • سه مکتب عمده فکری

  • مکتب آمریکایی

  • مکتب اروپای غربی

  • مکتب کشورهای اروپای شرقی و شوروی

  • رویکردی نوین

  • وضعیت آشفته کنونی

  • مزایای برنامه ریزی استراتژیک

  • برنامه ریزی استراتژیک برای شهرها

  • مراحل

  • مرحله اول : سازماندهی

  • مرحله دوم : تحلیل موقعیت

  • محدوده جغرافیایی و موضوعات

  • انتخاب موضاعات استراتژیک

  • مرحله سوم : تدوین اهداف و متغیرهای اساسی

  • انتخاب متغیرهای اساسی

  • مرحله چهارم : گزینه های استراتژیک

  • شناسایی امکانات

  • مشورت عمومی

  • مرحله پنجم : ارزیابی و انتخاب گزینه برتر

  • گزینش

  • مرحله 6 : طراحی استراتژی مطلوب ( برتر )

  • برنامه ها و طرح های محدوده ای

  • مرحله هفتم : اجرا و مکانیسم آن

  • مکانیسم های اجرا

  • مرحله هشتم : نظارت ، بازنگری و بهنگام سازی

  • جمع بندی و توصیه ها

  • منابع