دانلود پاورپوینت سرزندگی

  0
  1436
  [ PHDwall.com ]
  [ PHDwall.com ]
  [ PHDwall.com ]

  سرزندگی

   

   این پاورپوینت شامل 16 اسلاید و قابل ویرایش نیز می باشد.

  گوشه ای از مطلب :

  محیطی سکونتگاه خوب تلقی می شود که سلامت افراد و بقا موجودات زنده را تامین کند. 

  لینچ در کتاب خود عمدتا معیارهای بیولوژیکی و اکولوژیکی را مد نظر قرار داده است.

  سازگاری :محیط باید با ساختار بیولوژیکی انسان سازگاری داشته باشد.

  اولین روش های اصلاح و بهبود جهانی به منظور ارتقاء قابلیت سکونت در آن محیط مربوط به سرپناه های ساده، اهلی کردن حیوانات، استقرار سکونتگاه ها در نزدیکی منابع غذایی، سوخت و آب بود.

  برای ایجاد سرزندگی در شهر بعد از توجه به سلامت فرد باید به سلامت جامعه توجه کرد.

  خیابان ستارخان یکی از مهمترین خیابان‌های شهر تهران است که تماماً در منطقه ۲ شهرداری تهران قرار گرفته‌است.

   

  این فایل شامل:

  • مقدمه
  • سرزندگی
  • سازگاری
  • ارزشهای مورد توجه درسکونت در دوران مختلف
  • مولفه های لینچ برای ایجاد سرزندگی
  • تصاویر سرزندگی
  • بررسی میزان سرزندگی  در خیابان ستارخان تهران
  • تصاویری از خیابان ستارخان تهران
  • منابع