دانلود پروژه پاورپوینت راه و انواع آن

  0
  1484

  پاورپوینت راه www.memarcad.ir

   

   

  راه و انواع آن

   

    این پاورپوینت شامل 54 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.

   

  گوشه ای از مطلب:

  راه شریانی راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن اولویت با وسایل نقلیه موتوری است.

   در آزاد راه ترافیک 2 طرف به طور فیزیکی از یکدیگر جدا شده استه ،جریان ترافیک در آن بدون وقفه است و در آن تقاطع هم سطح مجاز نیست.

  در راه های شریانی درجه 1  جابجایی تنها نقش اصلی است ودسترسی و اجتماعی به نفع آن تنظیم می شود.

  مسیریابی در قدیم از روابط کلی استفاده می شد و عواملی از قبیل نزدیکترین راه بین آبادی ها و شهرها و راه های سال رو، ملاک تعیین مسیر بوده است. اما امروزه به علت ازدیاد وسایل نقلیه نه فقط عوامل ایمنی در پیچ و سرعت و راحتی عبور از راه ها ملاک قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری مانند تاثیر آتی راه در صنایع و کشاورزی،تجارت و افزایش قیمت زمین نیز باید ملاک قرار گیرد.

  شیب راه ها  ایمنی حرکت وسایل نقلیه ایجاب می کند که آبهای بارش به سرعت از سطح سواره رو خارج شوند.

   تقاطع محل تلاقی هم سطح دو یا چند راه است و معمول ترین نوع تقاطع حالتی است که دو راه یکدیگر را قطع کنند و از هم بگذرند. چنین تقاطعی چهارراه نام دارد.

  تبادل ها به منظور کاهش یا حذف برخوردهای ترافیکی ، ارتقای ایمنی و … ایجاد می شود.  

  سیستم تخلیه باز آب بارش در پای جدول خیابانها و در روی سطح جاده جاری می شود از طریق چاهک ها به لوله های زیرزمینی منتقل و این لوله ها آبهای جمع آوری شده را به محل های تخلیه هدایت می کنند.

   

  این فایل شامل:

  • تقسیم بندی راه ها
  • طبقه بندی راه های شهری
  •  مقایسه زیر ساخت جاده و خیابان در کشور آلمان و ایران
  • راه های شریانی
  • راه شریانی درجه 1
  • تقسیم بندی راه ها
  • نقش اصلی راه های شهری
  • طبقه بندی راه های شهری بر اساس اهمیت هر یک از 3 نقش ( جابجایی ، دسترسی و اجتماعی )
  • طبقه بندی راه های برون شهری
  • سلسله مراتب شبکه ارتباطی که بیشتر جنبه غیر محلی دارند
  • شماتیک سلسله مراتب شبکه ارتباطی
  • سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت
  • وسیله نقلیه تیپ طراحی
  • شیب و ارتفاع ازاد برای راه ها
  • مسیر یابی
  • مسیر یابی مسیر راه ها در خارج از شهر
  • مسیریابی در داخل شهر
  • نقشه پروفیل طولی مسیر
  • شیب در راه ها
  • تقاطع ها
  • خطوط عبور
  • تبادل
  • تداوم جهت اصلی در راه ها
  • سیستم های تخلیه آب در راه ها
  • کشورهایی که بیشترین میزان تصادفات را دارند
  • ترین های خیابان جهان
  • تصاویر بهترین راه های جهان
  • تصاویر جاده ها ،بزرگراه ها و مسیر پیاده در ایران
  • منابع
  12500 تومان – خرید