تحلیل محله قصرالدشت شیراز

  0
  1871

  محله قصرالدشت شیراز(memarca.com)

  محله قصرالدشت شیراز

   

  این پاورپوینت شامل 90 اسلاید بوده که قابل ویرایش میباشد.

   

  گوشه ای از مطلب:

  مقارن با دوره پهلوی دوم توسعه شهر در چهار جهت جغرافیایی به ویژه سمت مغرب شیراز و باغات قصرالدشت کشانیده شد . این روند در حال حاضر با سرعت زیادی در حال گسترش است و نهایت آنکه منجر به تخریب باغات سنتی شیراز در نواحی قصرالدشت و روستاهای پشت محله منصور آباد ، حسین آباد و تعدادی از روستاهای اطراف شیراز گردیده است .

  اهالی قدیم شیراز این محله را «شربت خانه شیراز» می‌نامیده‌اند که علت اطلاق این صفت باغهای میوه فراوان این محله‌است که در وسعتی بیش از دهها هکتار در گستره شهر شیراز قرار دارد.

  تراکم ناخالص جمعیت محله قصرالدشت در سال های 1375و 1385به ترتیب برابر 17.3 و19.4 بر هکتار بوده است. در صورتی که مساحت منطقه را بدون باغات در نظر بگیریم آنگاه تراکم ناخالص به ترتیب برابر 21.8 و 24.9 نفر در هکتار می شود.علت ناچیز بودن این میزانزشد مربوط به وسعت زیاد محله و رشد ناچیز حمعیت است.

  با توجه به داه های آماری درصد خانوار های با جمعیت 6 نفر و بیشتر در منطقه یک از سایر مناطق کمتر می باشد و در محله به علت ساختار سنتی و روستا مانند هنوز خانواه های با جمعیت زیاد مشاهده شده ولی این درصد در سال های اخیر به نسبت زیادی کاهش یافته است.

   

  این فایل شامل:

  • تاریخچه محله قصرالدشت

  • روند تحول توسعه بافت تاریخی

  • تاریخچه نام محله قصرالدشت

  • علت نام گذاری محله قصرالدشت

  • محله قصرالدشت

  • محدوده محله

  • نسب جنسی

  • تحلیل روند تغییر تراکم جمعیت در محله

  • ساختار خانواده

  • نمودار ساختار خانواده

  • دلایل تحول در ساختار سنی جمعیت منطقه یک ومحله قصرالدشت

  • بررسی وضعیت عناصر آب و هوایی محله

  • بارندگی

  • نمودار میزان بارندگی

  • دما

  • نمودار دما

  • رطوبت نسبی

  • نمودار رطوبت نسبی

  • جریان باد

  • پوشش گیاهی

  • توپوگرافی و ناهمواری ها

  • چشم انداز و دید ومنظر

  • منابع تامین آب

  • شناخت مصالح

  • بررسی شبکه معابر

  • عدم القاء سلسله مراتب دسترسی

  • کوچه باغهای قصردشت

  • کیفیت ابنیه

  • شناخت کاربری ها

  • عنصر شاخص در محله

   آرامگاه امام زاده شاهزاده محمد (ع)

  • فضای مکث و تعاملات اجتماعی

  • باغهای قصردشت

  • طرح ساماندهی باغهای قصردشت

  • جدول سوات

  • استراتژی

  • منابع