پاورپوینت تحلیل و بررسی فلکه شهرداری (میدان شهدا) شیراز

  0
  1116

   پاورپوینت تحلیل و بررسی فلکه شهرداری (میدان شهدا) شیراز - (www.memarcad.com)

  تحلیل و بررسی فلکه شهرداری (میدان شهدا) شیراز

   

  این فایل به صورت پاورپوینت می باشد شامل 43 صفحه و قابل ویرایش می باشد.

   

  گوشه ای از مطلب :

  قصر سلطنتی و اندرونی کریم خان زند حاکم شیراز بوده که در سال 1180 ه.ق ساخته شد ودرحال حاضر در شمال شرقی شیراز در حوالی میدان شهدا واقع شده است.

  -ازجمله ویژگیهای این محیط میتوان به بافت تاریخی آن اشاره کرد.وجود بنای تاریخی ارگ کریمخان وبه عبارتی واقع شدن   مجموعه ی زندیه در اطراف میدان شهدا دعوت کنندگی ومکث را به  وجود آورده که خود عاملی برای شکل گیری انواع فعالیتهای انتخابی و اجتماعی است

  نفوذ پذیری:وجودانواع کاربری ها,ارگ کریم خان وموزه نظربه عنوان شاخص های محیط,مبلمان شهری وپوشش گیاهی مناسب وهمچنین عریض بودن پیاده رو همگی باعث افزایش حضور افراد در محیط شده و نفوذپذیری را افزایش میدهد.

  این فایل شامل:

  • ارگ کریمخانی

  • ویژگی های محیط و فعالیت های شکل گرفته در ان

  • بررسی مبلمان شهری

  • بررسی عوامل مکث و عناصر متحرک فضا

  • جمعیت اماری

  • شاخص های پراکندگی

  • ارزیابی شاخص های کالبدی فضا

  • بررسی رفتارهای ناهنجار

  • بررسی پویایی محیط

  • جدول سوات

  • هدف گذاری

  • ارایه الترناتیو

  9000 تومان – خرید