پاورپوینت تحلیل فضای دروازه قرآن

  0
  1957

  پاورپوینت تحلیل فضای دروازه قرآن jpg(www.memarcad.com)

  دروازه قرآن

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 44 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب:

  در قدیم شیراز دارای 6دروازه بوده است . وقرآن معروف به «هفده من» میان کوه چهل مقام و باباکوهی در تنگ الله و اکبر شیراز قرار دارد.هم اکنون در شیراز دروازهای به جز دروازه قرآن وجود ندارد اما مردم شیراز هنوز به محل دروازه های قدیمی اشاره می کنند که عبارتند از دروازه قرآن,دروازه اصفهان, دروازه سعدی ,دروازه قصابخانه, دروازه کازرون ,دروازه شاه داعی الی اله در مدخل تنگ الله اکبر بادروازه ای روبروهستیم ,که به دروازه قرآن معروف شده است .این دروازه در ابتدا در زمان عضدالدوله دیلمی ساخته شد و قرآنی در آن جای داده شد تا مسافران با گذر از زیر آن متبرک شوند در دوره زندیه کریم خان زند این دروازه را بازسازی کرد و اتاقی به بالای آن افزود و دو جلد قرآن بزرگ نفیس، به خط سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری، در اتاقک بالای آن جای داد. این قرآن‌ها، که به «قرآن هفده من» معروف‌اند، اکنون از دروازه قرآن به موزه پارس انتقال یافته‌اند.تنوع و پیچیدگی از طریق عناصری با مقیاس ها و لایه های متفاوت و متضاد با هم تعریف میشود.این خصوصیت در تمام مناظر خود سازمانده (به درجات مختلف) و اکوسیستم های سالم به چشم میخورد.

  همبستگی بر حسب ساختار منظمی که در آن کل مهمتر از اجزای فردی آن است قابل درک است.این خصوصیت غالب مناظر طبیعی یا فرهنگی خودسازمانده-برنامه ریزی شده یا طراحی شده است.یفیت خاصی از منحصربفرد بودن را در بهمراه دارد.تمام الگوهای خودسازمانده و مناظر خوب طراحی شده تجلی بی همتایی از تمامی فرایندهای موجود در یک زمان خاص اند که موجب ایجاد چنین کیفیتی میشوند.منظر دارای همبستگی است ولی نمیتوان تمام آنرا همزمان ادراک کرد.این موضوع مارا به کشف این مناظر تشویق کرده و سبب میشود تا وقت بیشتری را صرف درک آنها کنیم.مقیاس چندگانه وقتی است که در الگوی منظر سلسله مراتب یا طیفی از مقیاس ها در رابطه با مقیاس انسان دیده دیده میشود.این کیفیت جنبه ای از بزرگنمایی قیاسی است و در چارچوبی برای پیچیدگی فراهم میکند. قدرت ترکیب عوامل فوق که موجب تقویت یکدیگر میشوند تا کیفیات انتزاعی خود را افزایش دهند.هنگامی که همه ی عوامل از لحاظ کمی حضور داشته باشند حاصل زیبایی تا حد امکان قدرتمند است.

   

  این فایل شامل:

  • مکان

  • تاریخچه

  • تحلیل ساختار

  • کیفیاتی جهت زیبایی و تعالی محیط

  • تنوع و پیچیدگی

  • همبستگی

  • روح مکان

  • مرموز بودن

  • مقیاس چندگانه

  • قدرت

  • جدول شناخت

  • نگهداری و افزایش کمیت آب طی زمان

  • حفظ یا افزایش کیفیات خوب محیط

  • فراهم کردن طیفی از فعالیت های فعال و غیر فعال تفرجی

  • حفاظت از زیستگاه ها و گونه های موجودارتقای ارزش حفاظت از طبیعت در منطقه

  • منابع