پاورپوینت میدان استرمالمستورگ استکهلم

  0
  1258

   

  استرمالمستورگ در استکهلم سوئد (2)(memarcad.com)

  میدان استرمالمستورگ استکهلم 

  این فابل یه صورت پاورپوینت که شامل29 اسلابد میباشد که قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب:

  این میدان بهترین میدان و در قلب استکهلم است. که در دهه1990 ساخته شده و توسط یک سالن بزرگSalunhalle مربع شکل تبدیل شده که فضای انعطاف پذیری دارد و یک مکان پاسخگوست.

  از زمانی که در دهه نود قرن گذشته میدان «کونگستراد گاردن» (باغ سلطان) را ساماندهی مجدد کردند، و از صمیمیت و مخاطب دوست بودن آن تا حدودی کاسته شد، میدان استرمالمستورگ بهترین میدان سوئد شده است. این میدان که در پیشخوان بازار زیبای «سالوهالن» قرار دارد، در حقیقت مقصدی با خصلت همسایگی است. مثالی شاخص است از آن چیزی که باغ سلطان باید می‌بود: فضایی منعطف با کاربری‌های پاسخگو به همسایگی در فصول متغیر سال.

  دسترسی:

  میدان استر مالمستورگ چهار ورودی داردکه برای اتومبیل ها هم قابلیت دسترسی دارد.در اطراف این میدان ایستگاه مترو و ایستگاهاتوبوس در عین فراهم بودن ایمنی و آرامشبرای پیاده راه ها دسترسی بهتر و بیشتری را نیزفراهم کرده است.

  این فابل شامل:

  • تاریخچه
  • موقغیت در شهر
  • ویژگی های بارز
  • سر زندگی
  • بازار
  • دسترسی