پاورپوینت خلاصه کتاب سیمای شهر (کوین لینچ)

  0
  1636

  پاورپوینت خلاصه کتاب سیمای شهر کوین لینچ(www.memarcad.com)

  خلاصه کتاب سیمای شهر (کوین لینچ)

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 26 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  معماری بخشی از محیط زیست ساخته و پرداخته آدمی را بوجود می آورد درک محیط و داشتن دیدی جامع از آن مستلزم اصولی است تازه که لینچ در کتاب حاضر به آن پرداخته.هیچ عاملی از شهر به تجربه نمی آید مگر آنکه در رابطه با محیطش مشاهده شود و در مشاهده شهر حواس انسان در کار است و تصویر حاصله تر کیبی از مشاهده و احساس است.شهرها به گونه ای باید باشند که سیما و منظره ای نمایان داشته باشد شکل و بافت نهایی برای شهر نا مطلوب است فرم شهر باید به گونه ای باشد که بتواند با تغییر مقاصد ساکنین تغییر یابد.داشتن تصویری روشن از شهر از شرایط اصلی پیشر فت های آینده است  محیط های شهری میتوانند فرمی احساسی داشته باشند که این موضوع یا نادیده گرفته می شود. یا تنها بصورت مجزا با استفاده از اصول معماری و محوطه سازی نمایان می گردد .شهر باید فرمی پیچیده ،پیوسته و در عین حال متحرک داشته باشدو بتواند جوابگوی تصورات تازه مردم از سیمای شهر باشد. باید نمودار جوامع پیچیده معاصر باشد و ارزشها و سنت های تاریخی را حفظ کند.روشنی بافت، تشخص سیما و هویت شهر از قدمهای اولیه در ایجاد تصویری قوی برای شهرهستند. تربیت چشم ناظر برای مشاهده بسیار مهم استنتیجه دیده انتقادی داشته باشند و .تعلیم بصری مردم را وا میدارد که به مشاهده جهان بپردازند ودر نتیجه دیده انتقادی داشته باشند و دقت و توقع آنان افزایش یابد.

  این فایل شامل:

  • روانشناسی محیط

  • معرفی

  • مقدمه

  • مطالعه سیمای سه شهر

  • سیمای شهر و عوامل سازنده آن

  • روابط موجود بین عوامل موثر شهر

  • فرم شهر

  • کیفیات فرم