پاورپوینت مسجد جامع اصفهان

  0
  1080

  دانلود پاورپوینت مسجد جامع عتیق اصفهان-(www.memarcad.ir)

  دانلود پاورپوینت مسجد جامع عتیق اصفهان

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 31 اسلاید می باشد.

  گوشه ای از مطلب :

  مسجد جامع عتیق اصفهان که یکی از مهم‌ترین آثار معماری ایرانی به شمار می‌رود گنجینه‌ ای از هنرهای معماری ایرانی دوره‌های مختلف تاریخی از دیلمیان، سلجوقیان، آق قویونلو ها، و ایلخانی تا صفوی، و قاجاری را در بر می گیرد. به سخن دیگر مسجد جامع اصفهان، تجربیات معماری هزار ساله مسجد سازی به‌ ویژه خلق طرح مسجد ایرانی را در بردارد و به همین لحاظ می‌توان بسیاری از سبک‌های تاریخ معماری ایران و کشورهای همسایه را در آن شناسایی نمود.

  دوره‌های مختلف توسعه مسجد:

  1ـ دورۀ اول ( بنای اولیه یا احداث مسجد ( قرن دوم هجری – قرن هشتم میلادی))

  —2ـ دورۀ دوم( نوسازی و توسعه مسجد جدید ( قرن سوم هجری – قرن نهم میلادی))

  —3ـ دورۀ سوم ( الحاقات دوره آل بویه ( قرن چهارم هجری – قرن دهم میلادی))

  —4ـ دورۀ چهارم( اقدامات دوره سلجوقی (دوره اول) ( قرن پنجم و ششم هجری – قرن یازدهم و دوازدهم میلادی))

  مسجد جامع اصفهان بزرگترین تغییر را از ‌نظر تظاهر کالبد داخلی و خارجی در قرن پنجم و ششم هجری (11 و 12 میلادی) در زمان سلجوقیان به خود دیده است. مهمترین تحول در معماری دورة اسلامی ایران در این مرحلۀ تاریخی به‌وجود آمده است.

  این فایل شامل :

  دوره های مختلف توسعه مسجد

  دوره اول ( بنای اولیه یا احداث مسجد)

  دوره دوم( نوسازی و توسعه مسجد جدید)

  دوره سوم ( الحاقات دوره آل بویه)

  دوره پنجم( اقدامات دوره سلجوقی )

  دوره ششم( اقدامات دوره ایلخانی)

  دوره هفتم( اقدامات دوره مظفری)

  دوره هشتم( اقدامات دوره تیموریان)

  دوره نهم( اقدامات دوره صفوی)

  منبع: معمارکد