پاورپوینت مراحل آماده سازی تحقیق

  0
  1721

  پاورپوینت مراحل آماده سازی تحقیق(www.memarcad.com)

  مراحل آماده سازی تحقیق

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 46 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب:

  موضوع (Topic) چهارچوب کاری است که پژوهشگر انتخاب می‌کند. در بیشتر مواقع موضوع و عنوان یکی تصور می‌شوند اما منطق انتخاب عنوان و انتخاب موضوع یکی نیست.به طور مثال هویت موضوع یک پژوهشگر است و “بررسی نمادهای هویت قومی در بازارچه مریوان استان کردستان” عنوان پژوهش وی است، به عبارت دیگر عنوان نشان می‌دهد که پژوهشگر در این پژوهش برکدام جنبه از موضوع متمرکز شده‌است.عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر در تحقیق است. عنوان مانند نمای بیرونی ساختمان است که علاوه بر این که نشان می‌دهد فرد به کجا وارد می‌شود نقش مهمی در جلب توجه افراد دارد.پژوهشگر در طرح مسئله باید توضیح دهد که چرا این جنبه از موضوع به مسئله وی تبدیل شده ‌است. طرح مسئله متعلق به پژوهشگر است و چرایی موضوع از زبان پژوهشگر توضیح داده می‌شود.نظریه پردازی با مشاهده و توصیف آغاز شده و به ساخت نظریه در مورد این مشاهدات ختم میشود. این همان نظریه مبتنی بر زمینه (grounded theory) است چون مبتنی بر مشاهده است. 

  این فایل شامل:

  • منبابع

  • انواع روش تحقیق

  • عناصر و ساختار طرح تحقیق

  • روند انجام یک تحقیق علمی

  • مراحل روش علمی

  • معیارهای انتخاب موضوع تحقیق

  • انتخاب موضوع و انتخاب عنوان

  • یک شیوه خوب برای شروع کار تحقیق

  • طرح مساله یا بیان مساله

  • بیان مساله

  • چگونگی بیان مساله

  • فواید بیان مساله

  • سه مرحله در بیان مسئله

  • مشکلات و خلاهای احتمالی در بیان مسئله

  • راه های مختلف برای تعریف مساله

  • ارزیابی منابع موجود

  • رابطه نظریه با تحقیق

  • ساختن مدل تحلیل

  • انواع سوالات پرسشنامه

  • قواعد اساسی در تدوین پرسش های مناسب

  • ویژگیهای پرسشگران

  • بحث و نتیجه گیری

  • تدوین فهرست منابع

  • عناصر و ساختار گزارش تحقیق