پاورپوینت بررسی وضع موجود شهر سروستان

  0
  1772

  پاورپوینت بررسی وضع موجود شهر سروستان - (www.memarcad.com)

   

  شهر سروستان

   

  این فایل به صورت پاور پوینت وشامل 76 اسلاید می باشد که قابل ویرایش نیز است.

  گوشه ای از مطلب:

  تعیین حوزه نفوذ مستقیم  و مشخصات جمعیتی شهر:

  در حال‌حاضر شهر سروستان مرکزیت اداری، سیاسی بخش و شهرستان سروستان را به عهده دارد.

  دو دهستان سروستان و کوهنجان با 30 آبادی دارای سکنه جزو حوزه‌نفوذ مستقیم شهر سروستان می‌باشند. مهم‌ترین روستاهای این حوزه عبارتند از: کوهنجان، نظرآباد، سیف‌آباد، شورجه، کته گنبد، دهنو و طالب بیگی.

  مطابق با سرشماری عمومی نفوس ومسکن در سال 1375،جمعیت شهرستان سروستان برابر با33186نفربوده که این رقم بانرخ62%به 35313نفردرسال 1385رسیده است و جمعیت شهر سروستان در سال1390 ،19116نفر بوده است.

  بررسی وضع طبیعی و اقلیمی شهر:

  موقعیت جغرافیایی:شهر سروستان به عنوان مرکز شهرستان سروستان در 75 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و دارای مساحتی حدود 738هکتار در مختصات جغرافیایی 53درجه و45دقیقه شرقی   و29 درجه و 25 دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته است .

  لرزه خیزی وگسل ها:از دیدگاه لرزه‌شناسی، منطقه مورد مطالعه در ایالت لرزه‌خیز و فعال زاگرس قرار دارد. آمار مربوطه نشان می‌دهد که از سال 1291 تا 1894 میلادی حداقل 12 زمین ‌لرزه بزرگ این منطقه را تحت‌تأثیر خود قرار داده که …

  شهر سروستان دارای میانگین سالانه دمای 17/9 درجه سانتی گراد ،میانگین حداکثر دمای 25/9درجه سانتی گراد و میانگین حداقل دمای 9/7درجه سانتی گراد است.در شهر سروستان درطول سال به طور متوسط شاهد 22روز یخبندان هستیم که اکثررخداد این پدیده در فصل زمستان بوده ودر فصول دیگر سال وقوع پدیده یخبندان نادر است.

  بررسی تاریخی شهر:

  علت نام گذاری سروستان بر روی این شهر: بررسی اسناد تاریخی نشان میدهد که اطلاق نام سروستان به این دلیل بوده که این منطقه یا شرایط آب و هوایی مناسب دارای باغ های انبوه و درختان فراوان سرو بوده که هنوز یکی از درختان کهنسال سرودر مجاورت مسجدی در مرکز شهر به همین نام (مسجد سرو )باقی مانده است.

   

  شبکه معابر موجود:در حال حاضر سرانه معابر با توجه به سطح 934713متر مربعی معابر،برای هر شهروند سروستانی 51.36متر مربع است.این میزان 12/7درصد از کل اراضی شهر را به خود اختصاص داده است.شبکه معابر سروستان در قسمت جدید دارای سلسله مراتب به نسبت منظمی است و دسترسی نقاط مختلف به مراکز خدماتی-تجاری و اداری به راحتی صورت می گیرد.

   

  این فایل شامل:

  • نقشه موقعیت قرار گیری شهر سروستان نسبت به کشور،استان وشهرستان
  • تعریف حوزه نفوذ
  • مشخصات جمعیتی و حوزه نفوذ مستقیم شهر
  • موقعیت جغرافیایی
  • ناهمواری های منطقه مطالعاتی
  • شیب
  • مهمترین آثار محدوده شهر سروستان
  • نقشه توسعه ادواری شهر سروستان
  • ویژگی های اقتصادی
  • نقشه جهات شیب عمومی شهر ومعابر آن
  • شبکه معابر موجود
  • نقشه درجه بندی عرض معابر موجود
  • نقشه ساختار کالبدی موجود
  • نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر سروستان
  • جدول کاربری اراضی وضع موجود شهر سروستان در سال 1388
  • بررسی وضع طبیعی و اقلیمی شهر
  • نقشه محله بندی شهر در وضع موجود
  • نقشه جهات توسعه شهر ومحدودیت ها
  • شکل گیری ومراحل توسعه شهر
  • جدول گروه سنی وجنسی شهر سروستان در سال 1385
  • جدول نوع مصالح ساختمانی
  • جدول کیفیت ابنیه
  • نقشه شبکه ارتباطی شهر
  • تصویر کاخ ساسانی
  • تراکم
  • تصاویر شهر سروستان