پاورپوینت تفکیک زمین شهری

  0
  1805

   تفکیک زمین(memarcad.com)

  تفکیک زمین شهری

   

  این فایل به صورت به صورت پاودپوینت که شامل 238 اسلاید میباشد و قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  امروزه موضوع توسعه پایدار توجه همه اندیشمندان و نظریه پردازان را به خود جلب نموده و به عرصه های مختلف علمی و فناوری راه یافته است.

  شهرسازی نیز از این امر مستثنی نبوده و ”شهر پایدار“ موضوع بحث مقالات علمی و مباحث کارشناسی قرار گرفنه است.

  1.کمک به توسعه منظم اجتماعی از طریق ضوابط و مقررات و کنترل طرح و بهبود طرح تفکیک

  1. اطمینان از اینکه فضاهائی که برای کاربریهای عمومی و فضاهای مشترک خصوصی در نظر گرفته شده است به خوبی ساماندهی شده اند و استانداردهای منطقه بندی برای ایجاد قطعات جدید بکار برده شده اند.
  2. حقوق جمع حق و به معنی قدرت، توانایی و امتیازی است که شخص نسبت به مالی و یا چیزی به موجب قانون کسب می کند.
  3. حقوق املاک از شاخه حقوق خصوصی از زیر بخشهای حقوق مدنی بشمار می رود. این حقوق شامل مجموعه قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به ثبت اسناد و املاک می باشد که به ثبت و استمرار حقوق و مالکیت مشروع افراد جامعه و تنظیم روابط مادی و درصورت بروز منازعات به ختم دعاوی بدلیل رسمیت و اعتبار اسناد تنظیمی کمک می نماید.
  4. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور در اسفند ماه سال 1310 شمسی مالکین موظف به ثبت ملک و یا املاک خود شده اند. با تصویب این قانون، ثبت عادی و اختیاری املاک در قوانین قبلی به ثبت اجباری و عمومی در این قانون تبدیل شد. چنانچه مالکی بر اساس قانون 1310 در مواعد مقرر اقدام به تقاضای ثبت ملک خود نکند جریمه نیز می شود.
  5. ثبت ملک در دفاتر رسمی به منظور احراز مالکیت علاوه بر اثبات مالکیت باید حدود مشخصی داشته باشد به نحوی که به ملک مجاورین هیچگونه تجاوزی نشود.
  6. ضوابط شهرسازی: مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی و معماری در سطح کشور یا مناطقی از کشور به منظور فراهم نمودن موازین طراحی، اجرایی و قانونی توسعه موزون و هماهنگ کالبدی از مقیاس کلان تا تک بنا.
   • در قانون ثبت آمده است «دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه ثبت ظرف مدت دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر اینصورت دادگاهها و ادرات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند کرد».
    • تراکم در شهرسازی به عنوان یک واحد اندازه گیری به دو صورت تراکم جمعیتی برای تعیین تعداد افراد در سطح معینی از زمین و تراکم ساختمانی برای تعیین میزان زیر بنای مجاز در سطح معینی از زمین به کار برده می شود.
    • روش کنترل تراکم از طریق سیستمی که به آن سیستم اندازه گیری شدت استفاده از زمین یا LUI می گویند صورت می گیرد.
    • واحدها دارای حیاط اختصاصی محصور بوده و اصولاً برای یک طبقه طراحی می شونداستفاده از طبقه اضافی به شرطی مجاز است که واحد مستقل و غیر آن در ساختمان بوجود نیاید و در طراحی ساختمان حقوق همسایگان رعایت شودو
    • به منظور تأمین فضای باز کافی در ساختمانها یا مجتمع های مسکونی لازم است در تهیه ضوابط و مقررات اجرایی کلیه طرحهای هادی، جامع و تفصیلی آتی یا در دست تهیه حداقل فضای باز، متناسب با تعداد طبقات یا واحدهای مسکونی به شرح زیر رعایت گردد.تبصره : پارکینگ و معابر ماشین رو جزء فضای باز محسوب نمی شود.
    • آب یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده شکل زمین است. بررسی وضعیت آب یا آبشناسی در طرحهای شهری معمولاً از دو جهت حایز اهمیت است..1آب به عنوان مهمترین منبع حیاتی (کمیت و کیفیت آب).2آب به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده منابع خاک و سکونتگاههای انسانی
     • دفع آبهای سطحی یکی از نکات ضروری در تهیه طرحهای تفکیکی است. طراحی سیستم دفع آبهای سطحی بر اساس میزان بارندگی که بایستی در یک مدت معیین از سطح منطقه دفع شود صورت می گیرد. بدین ترتیب دو عامل یعنی شدت بارندگی و مدت بارندگی برای محاسبه حجم آب باید در نظر گرفته شود و از رابطه زیر محاسبه می شود.
     • این فابل شامل:
  • تفکیک زمین شهری

  • پیشگفتار

  • جایگاه تفکیک در شهرسازی

  • اهداف پایداری

  • ملزومات شکل‌گیری جوامع محلی پایدار

  • اهداف در تفکیک زمین

  • شاخصه های یک طرح تفکیک مناسب

  • وظایف مهندسان شهرساز در تهیه طرح

  • مراحل تهیه طرح تفکیک

  • نمونه‌ای از الگوی حلقوی معابر در واحد همسایگی (ونکوور کانادا)

  • ساختار شبکه شطرنجی یک واحد همسایگی در “سانتا رزا” کالیفرنیا

  • نمونه‌ای از الگوی پیاده محور

  • استفاده از طرح کف‌سازی ویژه برای تأکید بر حرکت پیاده

  • نحوه دسترسی به مسیر عابر پیاده

  • طرح تفکیک شهرک ولی عصر شیراز

  • طرح تفکیک شهرک فتحیه

  • جنبه های تفکیک

  • بررسی نکات حقوقی

  • تعاریف

  • حقوق املاک

  • قانون ثبت اسناد و املاک

  • سند

  • ثبت

  • ثبت املاک

  • حقوق مالکیت و ضوابط شهرسازی

  • تفکیک زمین

  • قوانین ناظر به تفکیک و افراز

  • انواع تفکیک زمین

  • ضوابط و مقررات شهرسازی

  • ضوابط و مقررات تفکیک

  • ساماندهی فضایی

  • سؤالات اصلی در تهیه طرح تفکیک

  • روش پاسخگوئی به سؤالات

  • تحلیل اقتصادی اجتماعی

  • محاسبه قیمت زمین و ساختمان

  • جدول کاربری زمین

  • ضوابط و مقررات شهرسازی

  • کاربری

  • منابع تعیین کاربری

  • تراکم

  • روش کنترل تراکم

  • ضریب سطح زیر بنا

  • تراکم ساختمانی

  • محاسبه تراکم ساختمانی

  • رابطه تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی

  • رابطه تراکم و سرانه های شهری

  • تراکم و سرانه مسکونی

  • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمان

  • مقررات منطقه بندی در مناطق مسکونی شهرها مصوبه

  • ضوابط مربوط به ساخت تک خانواری

  • ضوابط مربوط به ساخت چند خانواری

  • ضوابط مربوط به مجتمع های مسکونی

  • حداقل فضای باز در مناطق مسکونی

  • حداقل فضای باز در مناطق مسکونی14/2/71

  • تعیین حداقل مساحت زمین

  • ابعاد زمین

  • سطح اشغال

  • تعیین سطح اشغال

  • جدول کاربری زمین

  • اطلاعات مورد نیاز برای تهیه جدول کاربری زمین

  • مقیاس عملکردی محدوده زمین در تقسیمات شهری

  • مشخصات سطوح تقسیمات شهری

  • تقسیمات شهری

  • تعداد سطوح شهری در شهر با مقیاس مطلوب

  • سطوح کاربری های شهری

  • جدول سرانه ها (مقیاس شهری)

  • جدول سرانه ها (مقیاس منطقه ای)

  • جدول سرانه ها (مقیاس ناحیه ای)

  • جدول سرانه ها (مقیاس محله ای)

  • جدول سرانه ها (مقیاس واحد همسایگی)

  • حریم های قانونی و ضوابط آنها

  • حرایم

  • تحلیل سایت

  • عوامل محیطی

  • پستی و بلندی Topography

  • کاربردهای مطالعات توپوگرافی

  • اقلیم

  • کاربرد های عمومی مطالعات اقلیم

  • زمین شناسی و شکل زمین

  • کاربرد مطالعات زمین شناسی در تهیه طرحهای شهری

  • خاک Soil condition

  • شکل زمین

  • نفوذ پذیری خاک

  • عمق سنگ بسترDepth of Bedrock

  • شیب زمین

  • شیبSlope

  • نحوه محاسبه شیب

  • نقشه شیب

  • Slopes & Grades

  • سیما و منظر Visual features

  • پوشش گیاهی

  • هیدرولوژی یا آبشناسی

  • کاربرد مطالعات منابع آب در طرح ریزی های شهری

  • الگوی رادبرن (هنری رایت-کلارنس اشتاین)

  • ساماندهی معابر

  • انواع معابر سواره بر اساس سلسله مراتب

  • برخی ضوابط شریانی های درجه2

  • برخی ضوابط شریانی های درجه1

  • برخی ضوابط راههای محلی

  • شیب و عرض مناسب

  • قوس گوشه تقاطع

  • انواع شبکه معابر

  • شبکه شطرنجی

  • شبکه خطی

  • شبکه شعاعی

  • شبکه حلقوی

  • شبکه خط منحنی

  • الگوها

  • اصول تئوری واحدهای خودیار کلارنس پری

  • ناحیه‌ای برای زندگی- “طرح کلرنس اشتاین”

  • الکوهای تفکیک

  • الگوی متراکم با فرم عمدتاً چهارگوش

  • الگوی متراکم با فرم عمدتاً سه‌گوش

  • الگوی کم‌تراکم با فرم عمدتاً ذوذنقه محصور به دو خیابان اصلی

  • الگوی کم‌تراکم با فرم عمدتاً ذوذنقه محصور به یک خیابان اصلی

  • انواع نقشه های مورد نیاز و چگونگی تعیین موقعیت ملک گزارش توجیهی (شرح خدمات تفکیک)

  • ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع
  18500 تومان – خرید