پاورپوینت تاریخچه شیراز

  0
  1540

  پاورپوینت تاریخچه شیراز jpg(www.memarcad.com) 

    تاریخچه شیراز

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 30 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  اغلب مورخین اسلامی احداث شهر شیرازرا با اشاره به اینکه قبلا در این محل وحوالی آن آبادی وشهری وجود داشته به قرن اول هجری یعنی زمان خلفای اموی نسبت میدهند اما شواهد نشان میدهد پیش از این در همین دشت شهر یا محلی با همین نام وجود داشته است . وجود آثاری چون قصر ابونصر در کوهای شرقی شیراز که قدمت آن تا دوره اشکانیان میرسد ونقوش برجسته «برمدلک» به فاصله چند کیلومتر در شرق قصر ابونصر که از آثار دوره ساسانی است وقلعه بزرگ بندر «فهندز»در سمت شرق تنگ سعدی و چند نقش برجسته در دهکده گویم در شمال شرق شیراز وبلاخره پیداشدن سکه هایی درضمن حفاری های قصر ابونصر که با خط پهلوی روی آنها نام شیراز نقش بسته است از شواهد عینی وجود شیراز قبل از اسلام میباشد.توجه به نحوه توزیع وفشردگی عناصر شهری در مجموعه کریم خانی موید این نکته است که ظراحی انها در محدوده ای از پیش تعیین شده ودر داخل بافت صدمه دیده شهری قرار گرفته است ابنیه حکومتی غالبا برروی محور منتهی به باغشاه وبه جای باغ ها وبناهای ویران شده صفوی وزندی احداث شده اند قدیمی ترین اطلاعاتی که در مورداین میدان دردست است .در پادشاهی 30ساله کریم خان (1163-1209)مردم روی آبادانی وامنیت دیدند .کریم خان تمام توجه ونیروی خود را صرف تامین رفاه مردمان و اجرای برنامه های جاه طلبانه معماری ساخت .شماری چند از بناهای تزیین یافته به کاشی هفت رنگ ازدوره او سالم مانده است .درطول سده سیزدهم شیراز دچار آسیب های فراوان از زلزله شد که منجر به بازسازی فراوان گردید .ساختمان های کریم خانی که عبارت از بازار،مسجد،آب انبارها،دیوانخانه ومیدان ارگ ،اندرون وباغ ومدرسه حکومتی وخانه های بزرگان زند بوده است ،در گوشه شمال غرب شهر در محلات «درشاهزاده» ومیدان شاه قرار گرفته اند این نکته را باید در نظر داشت که هنگام ساختن این عمارات در محل آنها زمین بکر وخالی نبوده است .کریم خان زند قبل از شروع به ساختمان های بنای مجموعه وکیل ، میدان وسیپیعی به تقلید از میدان شاه اصفهان بنا کرد که این میدان امروزه به صورت اولیه موجود است وبه عمارت های زیر محدود میگردد ازشمال به عمارت پست وتلگراف (عمارت دیوان خانه)از شرق به دبیرستان شاهپوراز جنوب به موزه پارس واز مغرب به ساختمان جدید اداره شهربانی (در حال حاضرارگ کریم خانی).استفاده از فضاهای سبز برای گذران اوقات فراغت وهمچنیین در ارتباط بودن با مقر حکومتی ومسجد وکیل که خود یکی از عناصر فعال جمعیتی بوده است.اراضی حاشیه ای مجموعه کریم خانی عموما دارای کاربری مسکونی هستند هرچند در میان آنها لکه هایی ازکاربری تجاری و کارگاهی در مقیاس محدودبه چشم میخورد تنها در بخش جنوبی محدوده است که کاربری تجاری گسترش یافته است وتا بخش های جنوبی بافت قدیم ادامه یافته است .متقابلا در داخل محدوده تقریبا زمینی باکاربری مسکونی دیده نمیشود .دربخش شرقی بیشتر میتوان شاهد حضور کاربری تجاری و کارگاهی بود در این بخش راسته های صلی بازار وکیل وکاروانسراهای همجوار آن جای گرفته اند هرچند این کاروانسراها به خصوص دربخشهای شمالی بیشتر به فعالیت های عمده فروشی وانبار اختصاص یافته اند .عنوان هریک از این دسته ها نشانگر کیفیت آنهااست .ساختمان های اداری ماندگار بناهایی هستند با کاربری اداری که عموما در دهه های 20 و30 شمسی ساخته شده است ودارای ارزش های خاص شهری هستند بسیاری از این بناها در شکل گیری بافت شهر نقش اساسی دارند .عنوان ساختمان های ارزشمند اقتصادی (سرقفلی مغازه ها وغیره)دارای محدودیت تخریب هستند اگر فضاهای تشکیل دهنده محدوده طرح به دو بخش ساختمان های داخل میدان وساختمان های همجوار تقسیم میشود .

   

  این فایل شامل:

  • تاریخچه

  نقشه بافت قدیمی شیراز ومحلات آن  

  تاریخچه مجموعه زندیه

  تحول تاریخی ساختار شهری شیراز در دوره های متفاوت

  تحول تاریخی ساختار شهری شیراز در دوره اتابکان فارس    

  تحول تاریخی ساختار شهری شیراز در دوره صفویه

  تحول تاریخی ساختار شهری شیراز در دوره زندیه

  موقعیت محدوده طرح در بافت قدیمی نسبت به شهر شیراز

   شناخت وضع موجود مجموعه زندیه

  کاربری اراضی

  کیفیت ابنیه

  منابع