مطالعات اقلیم شهرستان سبزوار

  0
  1378

  مطالعات اقلیم شهرستان سبزوار (memarcad.com)

  مطالعات اقلیم شهرستان سبزوار

  این فایل به صورت وودرد بوده که شامل 21 اسلاید اس و قابل ویرایش میباشد.

   

  گوشه ای از مطلب:

  در ميان عوامل موثر در اقليم منطقه، موقع جغرافيايي و ارتفاع بيش از عوامل ديگر اهميت يافته است و بديهي است برخورداري از جريانات هواهاي مؤثر در اقليم بيشتر مربوط به همان دو عامل ذكر شده است. شهر سبزوار در عرض جغرافيايي 36 درجه و 15 دقيقه شمالي، طول جغرافيايي 57 درجه و 40 دقيقه شرقي قرار گرفته است و 940 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. ميزان متوسط باران ساليانه 163 ميلي‌متر و گرماي متوسط سالانه 15 الي 17 درجه سانتي‌گراد است. فصل باران همان فصل سرد(پائيز و زمستان الي اوايل بهار) است و حجم نزولات آسماني بين 160 تا 165 ميليمتر است.

  از مهمترين عواملي كه در وضع آب و هوا دخالت دارند مي‌توان جريانات هوا و بادها را نام برد. در اواسط پاييز و در طول زمستان ايران تحت تاثير جريانات سرد سيبري و جريان‌هاي مرطوب اقيانوس اطلس قرار مي‌گيرد كه بعضي از آنها تقريباَ تمام كشور را فرا مي گيرد. جريانهاي سرد از سمت شرق و افغانستان وارد خاك خراسان مي‌شود كه در مشهد معروف به باد هرات و باد فرح يا باد غيس است و بسيار سرد مي‌باشد و تا تهران و حدود غرب و مركز ايران مي‌رسد. در خراسان معروف است كه اين باد موجب ريزش برف مي‌‌شود در واقع بادي كه از سيبري برخاسته است نمي‌تواند موجب نزول برف شود بلكه تماس اين جبهه سرد با ابرهاي مرطوبي كه از غرب مي‌آيند موجب اين پيش آمد مي‌شود. از مشرق، جبهة هواي شمالي شاخه آسيائي توران به طرف خراسان مي‌وزد كه نسبتاَ خنك است( بين 5 تا 15درجه) و رطوبت آن كم است( نزديك 80درصد در صبح و 40 درصد در نيمروز) رسيدن اين جريان به خراسان درجه حرارت را اندكي پايين آورده و موجب بارندگي مي‌شود. در زمستان جريانهاي غربي اقيانوس اطلس (مديترانه، درياي سياه، اسكانديناوي) بسوي ايران اهميت زيادتري دارند. اين جريان‌ها منشأ تمام بارندگي‌هاي زمستاني مي‌باشند.

  با توجه به محدود بودن این دو عامل و شرایط رطوبت، زمان بارش در شهرستان کوتاه و میزان بارندگی نیز کم می باشد. طی دوره آماری مورد مطالعه (2000-1954) متوسط بارش سالانه ۱۸۷/۴میلیمتر بوده است. با توجه به جدول آمار بارندگیهای سبزوار طی 46 سال گذشته، بیشترین بارندگی ماهانه در اسفند ماه به میزان 8/37 میلیمتر و خشک ترین ماه مرداد با بارش5/0 میلی متر بوده است.قرارگرفتن کوههای جغتای با ارتفاع متوسط2000 متر به بالا در نواحی شمالی و شمال غربی شهرستان سرعت حرکت توده هوای مرطوب را کم و زمینه را برای صعود و سرد شدن بیشتر هوا فراهم ساخته است .

  پدیده یخبندان معمولا با نفوذ توده هوای پرفشار و سرد سیبری از اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار به منطقه آغاز می شود. تعداد روزهای یخبندان براساس آمار سالهای(200-1954) ایستگاه هواشناسی سینوپتیک سبزوار4/61 روز می باشد که حدود ۵۰/۴ روز آن یعنی۸۲ درصد از کل روزهای یخبندان در ماههای آذر، دی و بهمن اتفاق افتاده است.

   

  این فایل شامل:

  • موقعیت جغرافیایی شهرستان سبزوار

  • ویژگی های اقلیمی شهرستان سبزوار

  • شناخت عوامل اقلیمی

  •  بارندگی

  • دما

  • یخبندان

  • رطوبت

  •  باد

  • جهات ساختمان با توجه به اقلیم سبزوار

  • تابش آفتاب در شهرستان سبزوار

  • پارامترهاي اقليمي سبزوار طی دوره آماری 1392-1340

  • ویژگی های جمعیتی شهرستان سبزوار

  • منابع و ماخذ

  8500 تومان – خرید