اقلیم های ایران

  0
  2005

  اقلیم های ایران

  اقلیم های ایران

  این پاورپوینت شامل36اسلاید و قابل ویرایش میباشد

   

  خلاصه ای از مطالب:

  اصولا در بسیاری مناطق جهان، اقلیم به وسیلهٔ عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخص می‌شود، ایران با قرار گرفتن بین ۲۵ و ۴۵ درجه عرض جغرافیایی شمالی، در منطقه گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نیز، فلات مرتفعی است که مجموع سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح دریا کمتر از ۴۷۵ متر است، درصد بسیار کمی از سطح کل کشور را تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه ایران دارای دو حوزه بزرگ آب (دریای خزر و خلیج فارس) است، به دلیل وجود رشته کوه‌های البرز و زاگرس و نحوه قرار گیری آنها، اثرات این دو حوزه محدود به نواحی بسیار نزدیک به آنهاست، دانشمندان ایرانی، تقسیمات اقلیمی ایران را بر اساس روش کوپن انجام داده‌اند، بنابراین تقسیمات چهارگانهٔ اقلیم ایران را که توسط دکتر حسن گنجی با کمی تغییر در روش تقسیم بندی کوپن پیشنهاد شده به شرح زیرمی باشد:

  اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبی دریای خزر)

  اقلیم سرد (کوهستان‌های غربی)

  اقلیم گرم و خشک (فلات مرکزی)

  اقلیم گرم و مرطوب(سواحل جنوبی)

   

  این پاورپوینت شامل:

  • تقسیم بندی اقلیم ایران

  • ویژگی اقلیم گرم و خشک در معماری

  • طراحی معماری در اقلیم گرم و خشک

  • معماری پایدار در اقلیم گرم و خشک

  • بافت شهری اقلیم گرم و خشک

  • جهت قرارگیری ساختمان‌هااقلیم گرم و خشک

  • ویژگی‌های معماریاقلیم گرم و خشک

  • تهویه مورد نیاز در ساختماناقلیم گرم و خشک

  • مصالح مورد استفاده گرم و خشک

  • اقلیم معتدل و مرطوب ایران

  • ویژگی‌های عمومی اقلیم معتدل و مرطوب

  • طراحیاقلیم معتدل و مرطوب

  • اهداف طراحی اقلیمی

  • بافت شهری اقلیم معتدل و مرطوب

  • فرم ساختماناقلیم معتدل و مرطوب

  • سطح بازشوهااقلیم معتدل و مرطوب

  • ویژگی‌های معماری بومیاقلیم معتدل و مرطوب

  • تهویه مورد نیاز در این اقلیم

  • مصالح مورد استفادهاقلیم معتدل و مرطوب

  • ویژگی اقلیم سرد

  • ویژگی های معماری بومی مناطق سرد

  • کالبد شهری و روستایی در اقلیم سرد

  • ویژگی‌های عمومی اقلیم گرم و مرطوب

  • طراحی معماری در اقلیم گرم و مرطوب

  • بافت شهریاقلیم گرم و مرطوب

  • جهت قرارگیری ساختمان‌هااقلیم گرم و مرطوب

  • قرارگیری ساختمان روی شیباقلیم گرم و مرطوب

  • تهویه مورد نیاز در ساختماناقلیم گرم و مرطوب

  • ویژگی‌های معماریاقلیم گرم و مرطوب

  • مصالح مورد استفادهاقلیم گرم و مرطوب

  5500 تومان – خرید