طراحی فضا و سیمای خیابان

  0
  1633

  (memarcad.com)طراحی خیابان

  طراحی فضا و سیمای خیابان

  این پاورپوینت شامل 68 اسلاید بوده که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  ابعاد حریم حرکت و سائط نقلیه موتوری و وسائط حمل و نقل عمومی و دوچرخه باید طبق خواسته های از پیش تعیین شوده در مورد ایمنی قابلیت کارایی مقرون به صرفه بوده و راحتی تردد تعیین و مشخص گردد.قلمروی پیاده روها و محدوده ها ی توقف و رفت و آمد عابر پیاده در فضای خیابان فقط توسط  حریم ها ی پیرامون مشخص و تعیین می گرد

  در انتخاب گیاهان و نظم ترتیب استقرار انها در فضای خیابانی باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:

  ایمنی کامل فضای خیابان کاملا تامین باشد –

  خصوصیت تناسب گیاهان با فضای خیابان های شهری(شمشاد های کوتاه  درخت و پیچک ها)

  انتخاب گیاهانی که زباله در ان ها جمع نشود

  žخیابان شانزلیزه پاریس یکی از معروفترین خیابان های پاریس و نیز از مشهورترین خیابان های جهان است. این خیابان مابین دو میدان معروف کنکورد و شارل دوگل واقع شده که شروعش از میدان کنکورد با ســــتون ابلیسک که یکی از 30 ابلیسک معروف دنیا ست ، میباشد راجب این ستون و میدان کنکورد و نیز شارل دوگل در پست بعدی توضیح خواهم داد .پایان این خیابان ، میدان شارل دوگل با نام قبلی میدان اتوال است و طاق نصرت معروف پاریس نیز در آن واقع است . اتوال در زبان فرانسه بنام ستاره بوده و این نام گذاری به دلیل وجود 12 خیابان که همگی به شکل ستاره از طاق نصرت آغاز میشوند بوده است.

   

  این فایل شامل:

  • مقطع عرضی 

  • نکاتی درمورد خیابان

  • سطوح محدود کننده افقی و عمودی فضای خیابان نسبت به هم

  • متنوع ساختن محیط اطراف باند سواره توسط فرم رنگ مصالح

  • تاثیر گذاری مطلوب فضای خیابانی

  • رابطه متغییر بین خیابان و محیط اطراف

  • پیوستگی عمل کردی و بصری دو قطعه مقطع عرضی واقع شده در باند سواره

  • تاثیر گذاری فضا با فضای سبز

  • طراحی باند سواره

  • طراحی نوار وسط خیابان

  • طراحی نوارهای مجزا کننده باند سواره پیاده

  • نحوه قرارگیری پارکینگ ها و مرتبط ساختن انها با حریم اطراف

  • تاثیر جداره ها بر بعد طولی فضای خیابان

  • تاثیر جداره ها بر بعد عرضی فضای خیابان 

  • تاثیر جداره ها بر بعد ارتفاع فضای خیابان

   مسیر خیابان

  • طراحی  مسیر خیابان

  • طراحی مسیر خیابان ها و جاده های خارج از شهر

  • انطباق مسیر با سیمای طبیعت

  • فضاهای متوالی پشت سر هم مسیر خیابان

  • طراحی مسیر خیابان ورودی یک منطقه ی مسکونی

  • تطابق سیمای خیابان با نمای شهری 

  • خیابان شانزلیزه پاریس  –  paris champs elysees

  • خیابان لاله زار

  • منابع