پروژه شناخت فضای شهری – پاورپوینت میدان دل کامپو

  0
  1657

  شناخت فضای شهری-میدان دل کامپو(memarcad.com)

  میدان دل کامپو

  این فایل به صورت پاورپوبنت و شامل 39 اسلاید میباشد که قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب :

  تاریخ شهر سیِه نا ایتالیا با میدان معروف شهر” کامپو “یا به گفته اهالی شهر ایل کامپو قرین شده است از منظر اسپرای ریگن شهر سیه نا از چند بخش سیاسی تشکیل شده که هر یک در مجموعه شهر مکان ویژه ای را بخود اختصاص داده اند.هربخش میدان مرکزی کوچکی دارد,که همگی بسوی کامپو متمرکز شده اند.

  اطراف میدان را تالار شهرداری-پالازو پابلیکو-و برج ناقوس آن-تورره دل مانجیا و ساختمانهای متعددی بنام پالازی سینوریلی احاطه کرده اند.

  برج مانجیا تنها عنصر عمودی در محدوده میدان در قسمت فوقانی خود به صورت بارزی تزئین شده است و از فواصل بسیار دور به صورت نمادی برجسته و با هویت قومی جلوه می نماید. ساعت روی آن جهت دیده شدن از داخل میدان در قسمت تحتانی نصب شده است.  

   

  ابن فایل شامل :

  • پیازا دل کمپوس سینا واقع در ایتالیا
  • معرفی
  • موقعیت مکانی
  • کالبد
  • جداره
  • کف
  • آبنما
  • کارکرد
  • اصول طراحی شهری
  • نفوذ پذیری
  • معابر و دسترسی ها
  •  اجتناب از جدایی پذیری غیر قابل برگشت
  • محصوریت
  • جایگاه میدان در تقسیم بندی راجر ترانسیک
  • دعوت کنندگی