پروژه فضای شهری دوره های رنسانس و باروک

  0
  1981

  پروژه فضای شهری دوره های رنسانس و باروکjpg(www.memarcad.com)

  فضای شهری دوره های رنسانس و باروک

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 22 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب:

  دوره رنسانس در تاریخ شهر نشینی از اوایل قرن پانزدهم در ایتالیا شروع و تا پایان قرن هیجدهم ادامه می یابد.

  رنسانس از نظر لغوی به معنای تجدید حیات می باشد . احیای مجدد علاقه به صور مختلف هنر کلاسیک یونان و رم باستان واستفاده از آنها به عنوان الهام بخش نقاشی ، مجسمه سازی ، معماری و شهر سازی اروپایی .

  شهرسازی رنسانس بتدریج از ایتالیا به سایر کشورهای اروپایی گسترش یافت .

  معماری رنسانس به محض اینکه نیروی محرکه سبک گوتیک رو به زوال نهاد جانشین آن گردید .

  سبک معماری گوتیک که هیچ گاه در ایتالیا پایه و اساس محکمی نیافت در قرن پانزدهم در انگلیس در اوج قدرت و شوکت بود در حالیکه در همین ایام سبک معماری رنسانس در رم و فلورانس به شدت مرسوم شده بود .

  رنسانس در فلورانس آغاز شد جائیکه به گفته نیکلاس پوزنر یک موقعیت خاص اجتماعی با وضعیت طبیعی کشور و مردم و رسومات خاص تاریخی آن تطابق یافته بود . موقعیت اجتماعی عبارت بود از دولت شهری بیش از حد ثروتمند و مقتدر که در آن خانواده های اعیان مشوقین فعال هنر بودند و قرارداد های مذهبی قرون وسطی برای این تجار ثروتمند جذبه چندانی نداشت .

  اساساً به علت وسعت شهر ، کمتر امکان بازسازی کامل یک شهر وجود داشت . تخریب شهر در اثر آتش سوزی که بیشترین صدمه را به شهرهای قبل از قرن نوزدهم می زد و یا عملیات نظامی ، چنانکه در قاره اروپا رخ   می داد گاه بازسازی کامل شهر را سبب می شد .

  اما حتی در صورت وجود چنین موقعیتی ، نه علاقه و اشتیاقی برای بازسازی شهر بر اساس طرحی نو وجود داشت و نه اصولاً وسایل و امکانات انجام چنین امری فراهم بود . علاوه براین ، نیازی به مجتمع های شهری جدید با گرایشی تجاری وجود نداشت

  معماری گوتیک در فرانسه پا به عرصه وجود نهاد و اساساً سبکی روحانی و مذهبی بود اما رنسانس در ایتالیا ظهور یافت و اساساً سبکی درباری و تجاری محسوب می شد .

  هدف باروک آن بود که تاثیر این هنر آنی و زودگذر باشد ، در حالیکه تاثیر هنر رنسانس در عین آهستگی و آرامی ، پایدارتر بوده وسبب می شود که شخص تمایل به درنگ ابدی داشته باشد . در حالیکه این تاثیر گذاری در هنر باروک بسیار نیرومند است ، اما زود انسان را با حالت پریشانی خاصی تنها می گذارد .

  این فایل شامل:

  • رنسانس

  • رنسانس و باروک

  • اصول طراحی دوران رنسانس

  • خیابان اصلی مستقیم

  • شبکه شطرنجی

  • فضای بسته

  • فضای بسته : فضای تردد

  • فضای بسته : فضای مسکونی

  • فضای بسته : فضای پیاده