پروژه طرح مرمت چهارسو بازار وکیل

  0
  1342

  پروژه طرح مرمت چهارسو بازار وکیل - (www.memarcad.com)

  پروژه طرح مرمت چهارسو بازار وکیل

   

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 61 اسلاید می باشد که به بررسی نکات مهم در مورد چهارسوی این بازار پرداخته شده است. قابل ذکر است که این پروژه به صورت کامل به این بحث اشاره کرده است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  یکی از بناهای ارزنده ونسبتا سالم کریم خان زند بازار وکیل است که ازمشرق میدان شهرداری کنونی واقع شده وهمچون نگین گرانبهائی برتارک دیگر آثار شهریار زند چون ارگ کریم خانی ومسجد وکیل می‌درخشد.

  بازار وکیل از ارزنده ترین وبهترین نمونه معماری دوره زندیه بوده وشامل دو رشته شمالی جنوبی وشرقی غربی است که صلیب وار از میان یکدیگر را قطع کرده وچهار سوق زیبائی تشکیل داده اند.

   به موازات بازار ترکش دوزها وازسمت جنوبی چهار سوق بازار دیگری است  که مدخل ورودی آن ازجلو سرازمسجد وکیل است وبنام بازار شمشیرگرها معروف می باشد. این بازار که ازطرفین یازده جفت مغازه دارد رفت وآمد بازاریان را بهنگام اداء فرائض مذهبی به مسجد آسان می کند بازار وکیل دارای پنج در بزرگ است که ازچهار جهت بازار کارگذاشته اند قبل از تخریب بازار به منظور کشیدن دنباله خیابان زند درهای بزرگ را شبها می بسته اند وبدینوسیله ازایام تعطیل وشبها تمام بازار محفوظ بوده است.

   

  این فایل شامل:

  > شناخت بازار وکیل

  > موقعیت مکانی در بافت قدیم

  > موقعیت بناهای شاخص اطراف

  > چهارسو بازار وکیل

  > عرض بازار

  > نور بازار

  > تزئینات بازار

  > تعمیرات

  > معرفی پلان

  > فتوگرامتری

  > ورودی بازار وکیل جنوبی

  > معرفی فضاها

  > وضعیت بازار در هنگام فعالیت روزانه

  > بام

  > جایگاه چاه

  > نمایش آسیب ها در قسمت غربی

  > ریختگی اندود

  > آسیب های قسمت شرقی

  > اثار رطوبت در زیر چهارسو

  > ایجاد ترک

  > ارتفاع طاق

  > پوسیدگی و فرسودگی مصالح در نورگیر

  > بام چهارسو بازار وکیل

  > اسیب شناسی

  > تخریب انسانی

  > ترک و لکه رطوبتی

  > اثار نفوذ رطوبت نزولی در چهارسو

  > بازشدگی ایزوگام

  > گرفتگی ناودان ها به علت عدم رسیدگی

  > شوره زدن بر اثر اب باران

  > تراز یابی

  > نتیجه شلنگ تراز

  > عرض و ارتفاع معابر و زیرگذر

  > طرح اضطراری

  > دتایل پیشنهادی برای پی

  > تعویض ایزوگام

  16000 تومان – خرید