تکنولوژی بتن در مبلمان شهری(www.memarcad.com)

تكنولوژي بتن در مبلمان شهري

 

گوشه ای از مطلب:

شكيل مي مبلمان شهري بخشي از سيماي شهري را دهد كه همواره زيبايي، هماهنگي و تناسب آنها موجب چشمنوازي محيط شهري شده و در كنار عوامل ديگر، محيطي دلپذير و فضاي مناسب جهت زندگي شهري را فراهم ميسازد. در اين بين ساخت و توليد مبلمان شهري با چهرهاي زيبا و دوام قابل قبول در برابر ونداليسم و شرايط جوي و آب و هوايي متفاوت ميتواند از اهميت ويژهاي برخوردار باشد. بتن و بهره گيري از آن در مبلمانشهري روش تازهاي نيست اما با پيشرفت روز افزون اين تكنولوژي ميتوان روشهاي نويني در طراحي و ساخت مبلمانهاي شهري خلق نمود هر مجسمه شهري سه بعدي و داراي فرم و بيان هنرمندانه است كه از جهات مختلف قابل نظاره است.جزئي از مبلمان شهري ميباشدكه خارج از فضاي بسته قرار گرفته است. مجسمه تنها اثر حجمي زينت بخشميادين نيست، آثار حجمي متنوعي در فضاهاي شهري استفاده ميشوند كه اين آثار ميتوانند يادمانهاي وقايعبزرگ تاريخي، پيروزيهاي نظامي، مشاهير، شخصيتهاي تاريخي، فرهنگي، ادبي و … باشند كه بينندگان اين

مجسمهها بيشتر، تواتر ديدن آنها فزونتر و تركيب ناظران آن متنوع تر است.گلدان زماني در شهر استفاده شود كه امكان كاشت مستقيم درخت يا درختچه در زمين نيست. گلدانمحاسن زيادي براي نمايش گلها و گياهان زينتي در منظر شهر دارد.ظروف زباله بر اساس هاي عمومي و مجموعههاي كنار جادهاي، پاركها، تفريحگاهها، معابر و مسيرهايپرگذر انواع مختلفي دارد كه حتي الامكان بايد با ساير مبلمان موجود هماهنگ باشد.در محيط شهري معابر، پاركها و تفرجگاهها همواره جداول، نيمكتها، گلجايها و زبالهدانهايي از جنسبتن مشاهده ميكنيم كه اغلب فاقد رنگ مناسب بوده و يا در صورت رنگ شدگي با گذشت زمان از كيفيتظاهري آنها كاسته شده و معمولا با خوردگي و سايش سطح بتن رو به رو هستيم كه منظري نا مناسب در فضاي شهري ايجاد نموده و به بيننده القا ميسازد.بتن گي مي هاي رن تواند بطور عمده در توليد مبلمان شهري مورد استفاده قرار گيرد اما ممكن است در پارهاي از مواقع وزن مبلمان ايجاد شده نيز مورد توجه باشد.بتن قابليت هاي هوشمند داراي هايي نظير تغيير تصاوير يا نمادهاي طراحي شده، همرنگ سازي با محيط درمواقع لزوم و شناور ماندن دائمي بر سطح آب ميباشند كه از آن ميتوان در طراحي مجسمههاي شهري،يادمانها و نماي ساختمانها، خط كشيهاي خيابان كه به هنگام شب نماياني قابل توجهي خواهد داشت ومصارفي از اين دست بهره جست.

این فایل شامل:

  • چكيده

  • مقدمه

  • مجسمه هاي شهري

  • گلدان ها

  • زباله دان ها

  • بتن های رنگی و مبلمان شهری

  •  تلفيق بتن رنگي و بتن سبك درساخت مبلمان شهري با رويكرد افزايش دوام و كارايي آنها

  • بكارگيري بتن  هاي هوشمند در فضاي شهري

  • جمع بندي و نتيجه گيري

  • منابع و مراجع

 

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمایید:

 

zip-2-_e42e4

 

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here