پاورپوینت اجزا سازنده نما - (www.memarcad.com)

اجزا سازنده نما

 

این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 30 اسلاید می باشد.

 

این فایل شامل:

 • موقعیت
 • شکل عمومی
 • شکل سقف
 • ساختار هندسی شکل
 • ارتفاع
 • معماری طبقه هم کف
 • گونه شناسی بازشوها
 • 7.سطوح کدر و شفاف
 • سطوح پر و خالی
 • خط آسمان
 • خط زمین
 • خطوط افقی و عمودی
 • جنس , رنگ و بافت مصالح
 • سردر
 • الحاقات
 • جداره سبز
 • کنج
 • خط اتصال
 • نمای پیشنهادی
 • ارتفاع
 • معماری طبقه هم کف سطوح کدر و شفاف
 •  سطوح پر و خالی
 • جنس نما
 • سردر

 

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here