(www.memarcad.com) - LRFD دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی به روش

کتاب طراحی سازه های فولادی به روش LRFD ترجمه فریدون ایرانی

 

با توجه به تغییر آیین نامه طراحی سازه های فولادی از روش تنش مجاز (ASD) به روش طراحی بر اساس ضریب بار و مقاومت (LRFD) ، مطالعه و یادگیری روش جدید طراحی نیازمند یک منبع مناسب و پر محتوی میباشد. کتاب فوق یک کتاب بسیار خوب با شیوهای ساده در قالب مثالهای متعدد به شرح این روش طراحی پرداخته است که با توجه به رویکرد آیین نامه فولاد ایران به این روش، این کتاب به همه علاقه مندان و طراحان سازه تقدیم می گردد.

 

پیشگفتار مولف:

این کتاب حاوی مباحث اولیه طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار و مقاومت است. هدف اصلی من در این کتاب معرفی تئوری های اصلی طراحی سازه های ساده فولادی به صورتی است که خواننده در پی آن مشتاق به ادامه یادگیری باشد. در دهه های اخیر طراحان سازه های فولادی تععین قطعات و اتصالات سازه را بر اساس روش های تنش مجاز انجام داده اند. امروزه این حرفه به سرعت به سمت روش طراحی حدی که ضریب بار و ضریب مقاومت نام گرفته است حرکت می کند. فکر اصلی در طراحی به روش حدی این است که اثر ترکیبی انواع مختلف بارگذاری نباید از مقاومت سازه تجاوز کند. نه تنها بارهای نهایی تخمین سازه نباید بزرگتر از ظرفیت باربری سازه باشد بلکه اثر بارهای بهره برداری نیز نباید سبب خیز بیش از حد و یا نوسان نامطلوب سازه شود.

 

این کتاب شامل فصول زیر است:

 • ضوابط و آیین نامه ها، روش های بارگذاری و طراحی
 • تحلیل و طراحی اعضای کششی
 • مقدمه ای بر قطعات فشاری
 • طراحی ستون ها تحت بار فشاری
 • مقدمه ای بر تیرها
 • طراحی تیرها برای اثر لنگر
 • طراحی تیرها
 • قطعات تحت خمش و نیروی محوری
 • اتصالات پیچی
 • اتصالات جوشی
 • اتصالات ساختمانی
 • تیرهای مختلط
 • ستون های مختلط
 • تیرهای مرکب و تیر ورق ها
 • ساختمان های بلند

 

جهت دانلود برروی آیکون زیر کلیک کنید:

 • 1_e3c3d
Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here