12

ترسناک ترین جاده جهان

 

عبور از اين جاده واقعا شجاعت ميخواهد
اين راه گذر باريك از بين كوه ها در سال 1901 در اسپانيا ساخته شد . اين جاده به جهت عبور و مرور كارگران در مابين دو آبشار ايجاد گرديد. در سال 1999 بعد از كشته شدن چند ماجرا جو اين گذر بسته شد . البته هنوز ماجرا جوياني هستند كه به طور غير قانوني ريسك عبور از اين جاده خطرناك را مي پذيرند.

منبع :

ttic.ir

 

 

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here