دانلود مقاله پیاده راهwww.memarcad.ir

امکان سنجی پیاده راه سازی در محورهای شهری

 

گوشه ای از مطلب:

پیاده روی، ابتدایی ترین نوع حمل و نقل شهری است و می تواند ایمن ترین و راحت ترین آن نیز باشد.امروزه در سیاست های برنامه ریزی شهری به دنبال
تقویت محیط های پیاده و از بین بردن موانعی هستیم که توانایی مارا برای پیاده روی آسان محدود میکند. هدف از انجام این پژوهش ، یررسی امکان
ایجاد پیاده راه در محورهای شهری و سنجش تمایل حضور شهروندان از سه بعد کالبدی،کارکردی،ادراکی در محیط های پیاده مدار،بوده وهمچنین در
پی پاسخگویی به این سوال که چگونه میتوان با تنوع بخشی به کارکردهای موجود در محور مسجد جامع،امکان پیاده راه سازی آن را فراهم نمود،هستیم.

فضاهای شهری که به عنوان عمومی ترین فضاهای باز شهری می تواند کانون و بستر حیات مدنی و شهرارایی باشد، با وجود سادگی، ناشناخته است. در هر
حال، تعاریف نقل شده در مورد فضای شهری از منظرهای گونااون ارائه شده اند که کاملا وابسته به جهان بینی ارائه کنندگان این تعاریف است. بعضی از
این تعاریف، یا بهتر است بگوئیم اکثر این تعاریف، صرفا کالبدی بوده و بعضی دیگر به مباحث غیر کالبدی نیز توجه کرده اند.

پیاده راهها ،معابری با بالاترین حد نقش اجتماعی هستند که در آنها تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل نقلیه موتوری تنها به منظور سرویس دهی به زندگی جاری در معبر استفاده می شود.پیاده راهها محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان است که علاوه بر نقش
دسترسی،مکانی امن و راحت برای گردش و تماشا و..میباشد.

بافت تاریخی آن بخش از بافت های شهری را شامل می شود که قبل از سال 1311 شکل ارفته است ولی به دلیل فرسودای کالبدی و فقدان استانداردهای ایمنی، استحکام و خدمات و زیر ساخت های شهری، علی رغم برخورداری از ارزش های هویتی، از منزلت مکانی و سکونتی پایین برخوردارند.

این فایل شامل :

 • چکیده

 • کلمات کلیدی

 • مقدمه

 • طرح مسئله

 • اهمیت و ضروت

 • اهداف

 • سوال ها و فرضیه ها:

 • مبانی نظری پژوهش

 • تبیین مفاهیم پایه مرتبط با موضوع

 • فضاهای شهری

 • خیابان

 • پیاده راه؛ خیابان مخصوص عابرین پیاده

 • بافت تاریخی و کهن

 • پیاده راه سازی

 • رویکردهای نظری در ارتباط با موضوع

 • نظریه توسعه پایدار شهری

 • جنبش پیاده محوری در قرن بیست و یکم

 • شهرسازی نوین

 • نظریه راپاپورت 1891

 • دیدگاه دن بوردن 8 در رابطه با شاخص های پیاده راه

 • جمع بندی

 • جدول  شاخص های پیاده راه

 •  تجزیه و تحلیل داده ها

 • یافته های تحلیلی

 • نتیجه گیری

 • منابع

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید.

 

دانلود مقالهwww.memarcad.ir

 

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

1 نظر

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here