دانلود مقاله حاشیه نشینی مشکلات و راهکارها www.memarcad.ir

 

حاشیه نشینی مشکلات و راهکارها

 

گوشه ای از مطلب:

حاشيه نشيني پديده اي است اجتماعي و به عنوان معضل اجتماعي مورد توجه جامعه شناسان شهري و ساير علوم مربوط به شهرسازي قرار گرفته است. معضل حاشيه نشيني يا سكونت گاه هاي غيررسمي در بخش عظيمي از كشورهاي جهان، به ويژه در كلان شهرهاي قاره آسيا و آفريقا و آمريكاي جنوبي، گريبانگير مديريت شهري مي باشد. آمارهاي موجود حكايت از آن دارد كه قريب 20 تا 30 درصد ساكنين كلا نشهرها در سكونت گاه هاي ناهنجار زندگي كرده و دست به گريبان معضلات خاص محلات فوق مي باشند.

مفهوم حاشيه نشيني
صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهري تعاريف متعددي از حاشيه نشيني ارائه كرده اند. برخي عقيده دارند حاشيه نشينان كساني هستند كه در محدوده اقتصادي شهر زندگي مي كنند ولي جذب نظام اقتصادي و اجتماعي نشده اند.

علل حاشيه نشيني
پس از بحث طولاني در مورد شهرنشيني ناهمگون در ايران « آلونك نشيني در تهران » دكتر پرويز پيران در تحقيقي تحت عنوان و تفاوت فرايند شهرنشيني در ايران با غرب به مسئله مسكن نابهنجار يا حاشيه نشيني پرداخته و آن را يكي از مهمترين مسايل برنامه ريزي شهري كشورهاي جهاني، مهاجرت بي رويه و رشد غيرطبيعي شهري تشخيص مي دهند.

وضعيت اشتغال در جوامع حاشيه نشين
به طور كلي در ميان جوامع حاشيه نشين كم كاري و بيكاري پنهان رواج دارد كه علت آن در كشورهاي توسعه نيافته مي تواند رشد ناهمگون يا ناهماهنگ بخش سوم اقتصاد و كاهش يافتن رشد و توسعه در بخش كشاورزي و صنعتي باشد كه در نهايت به مهاجرت روستائيان به شهرها براي يافتن كاري مناسب مي انجامد و البته عوامل فرهنگي- اجتماعي و زرق و برق چشم نواز شهري در اين امر بي تأثير نيست.

این فایل شامل:

 • مقدمه

 • مفهوم حاشیه نشینی

 • علل حاشیه نشینی

 • ويژگي هاي حاشيه نشيني و شرايط زيستي حاشيه نشينان

 • پراكندگي جغرافيايي مكان هاي حاشيه نشيني

 • وضعيت مسكن حاشيه نشينان

 • ساختار جمعيتي مناطق حاشيه نشين

 • وضعيت بهداشت و خدمات رفاهي حاشيه نشينان

 • كيفيت آموزش و فرهنگ در جوامع حاشيه نشين

 • وضعيت اشتغال در جوامع حاشيه نشين

 • اثر حاشيه نشيني بر تهديد امنيت اجتماعي

 • تاثير محيط زندگي در بسترسازي وقوع جرايم در مناطق حاشيه نشين

 • عمده ترين آسيبهاي ناشي از حاشيه نشيني

 • آسيب هاي اجتماعي حاصل از حاشيه نشيني

 • ساير مشكلات زندگي حاشيه نشيني

 • انتظارات و مطالبات حاشيه نشينان

 • راهكارهايي براي جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني

 • معرفي راهبرد ساماندهي با توجه به حوزه هاي مختلف مرتبط با معضل حاشيه نشيني

 • ديدگاه سيستمي جهت ساماندهي مناطق حاشيه نشين

 • سياست ها و راهكارهاي ساماندهي كدامند؟

 • معيارهاي ارزيابي سياست ساماندهي

 • نقدي بر راهكارهاي پيشنهادي

 • نتيجه گيري

 • منابع

 

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمایید:

دانلود مقالهwww.memarcad.ir

 

4.5/5 - (4 امتیاز)

4 نظرات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here