دانلود مقاله مبلمان شهری www.memarcad.ir

 

طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری

 

گوشه ای از مطلب:

در يك قرن اخير با رشد روز افزون شهر نشيني و با توجه به پيامدهايي كه صنعت و مدرنيزاسيون در زندگي شهري به همراه داشته است . شاهد از بين رفتن بسياري از فضاهاي ارزشمند
شهري و شكل گيري شتاب زده و نسنجيده فضاهايي عمومي كنوني در شهرها و در پي آن حضور پديده حومه نشيني بوده ايم .

چنانكه لارنس هالپرين از مفهوم شهر بيان مي دارد شهر به عنوان عرصه تكاپو و فعاليت هاي انساني چون موجودي زنده در تعامل با خود و اجتماع انسان ها است . همچون بستري است كه به واسطه آن در مدار بودن قرار مي گيريم و با شناخت آن به درك صحيحي از جامعه خود مي رسيم انديشه سبز يك مكتب فكري بين المللي در طرفداري از موضوعات اكولوژيكي است كه از اواخر دهه 80 ظهور كر د . تا الگوهاي توليد و مص ر ف را به سوي جرياني سازگارتر با محيط زيست سوق دهد. بر پايه اين تفكر، انديشه توسعه پايدار در سياستگذاريهاي كلان در سطوح بين المللي، ملي، ناحيه اي و محلي با هدف كاهش آلودگي ، عدم تخريب محيط زيست، آسيب نرساندن به لايه اوزون يا گرم شدن جهاني هوا، مديريت بهتر منابع و ساماندهي شهرها، حفاظت از گونه ها و زيست گاهها و نيز حفاظت از خاك مطرح مي شو د .

هنگامي كه مردم مكانها را توصيف مي كنند از واژه هايي چون«دعوت كنندگي » و « دلربايي » « امنيت »   بهره مي گيرند و به دفعات تمايل رفتن به آن فضاها را دارند اين توصيفات، كيفياتي نامحسوس از فضا را مورد بحث قرار مي دهند.

این فایل شامل:

  • چكيده

  • كليد واژگان

  • ضرورت مناسب سازي محيط شهري

  • چرا مكانها  براي شهر حائز اهميت اند

  • چگونه اين فضاها را خلق كنيم

  • طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري

  • سازگاري با محيط زيست  طراحي سبز

  • نتيجه

  • منابع و ماخذ

 

 

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید .

دانلود مقالهwww.memarcad.ir

رمز فایل:

memarcad.com

 

 

Rate this post

5 نظرات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here