گذر از " فرهنگ"به"پارکینگ" بررسی طرح پیاده راه خیابان صباwww.memarcad.ir

گذر از ” فرهنگ”به”پارکینگ” بررسی طرح پیاده راه خیابان صبا

 

گوشه ای از مطلب:

مقدمه
امروزه با گسترش مشکلات شهرنشینان تهران، به واسطه کاهش کیفیت منظر شهری، بیش از پیش دستیابی  به راهکاری درخور و پاسخگو در تمامی وجوه نیازهای مردم
مانند فضای جمعی، امری ضروری به نظر میرسد. فضای جمعی امکان حضور شهروندان را در کنار یکدیگر فراهم می آورد و قابلیت ایجاد ارتباط میان آنان را افزایش می دهد.

فضای جمعی
 فضای جمعی از مهمترین عناصر ساخت فضایی شهراست. این عنصر که فعالیتهای مختلف فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی در آن جریان داشته، همیشه با قلب تاریخ شهر 
تپیده  و سرگذشت آن را روایت کرده است . این فضا جایی است که در آن انسان ها گرد هم می آیند. تا یکدیگر را ببینند، روابط متقابل ایجاد کرده و تجربیات معنوی و اجتماعی خود را در معرض شناخت واستفاده یکدیگر قرار دهند.
پیاده راه

ادراک ما از شهر که آن را منظر شهری می نامیم به عوامل مختلفی وابسته است که پیاده راه در آن نقش مهمی ایفا می کند. می توان ادعا نمود اساسا درک ما از شهر ، چیزی بر اساس فهم خیابان استوار شده که از مهمترین مولفه های سازنده منظر شهر است .

سیمای امروز خیابان صبا

خیابان صبا در محدوده شهر تهران در منطقه 6 شهرداری وبین خیابان های ولیعصر وفلسطین، در ضلع جنوبی بلوار کشاورز و در شمال خیابان انقلاب واقع شده است.پیاده راه سازی خیابان صبا پروژه ای است که در چند سال اخیر به بافت تاریخی و فرهنگی ان و به صورت امری تدریجی در حال انجام است.

منظر خیابان صبا

خیابان صبا سه دوره تاریخی ؛ باغ جلالیه ، مدرن و انقلاب را به خود دیده است .در دوره تاریخی اول جلالیه یکی از محلات قدیمی مرکز شهر تهران و با نام «نصرت آباد» به واسطه آباد شدنش توسط نصرت الدوله برادر شاه در زمان قاجار بوده است.

این فایل شامل :

  • چکیده

  • واژگان کلیدی

  • مقدمه

  • فرضیه

  • فضای جمعی

  • پیاده راه

  • سیمای امروز خیابان صبا

  • منظر خیابان صبا

  • نتیجه گیری

  • منابع

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمایید.

دانلود مقالهwww.memarcad.ir

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

2 نظرات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here