دانلود پاور پوینت شناخت وضع موجود شهر بیضا (استان فارس)

  0
  1932

  دانلود پاور پوینت شناخت وضع موجود شهر بیضا فارس

  دانلود پاورپوینت شناخت وضع موجود شهر بیضا (فارس)

  شناخت وضع موجود شهربیضا

  این پاور پوینت شامل 25 اسلاید و قابل ویرایش نیز می باشد.

  گوشه ای از مطلب :

  بخش بيضا در موقعيت جغرافيايي “48ْ29 تا “15ْ30 عرض شمالي “30َ7ْ52 تا “30َ37ْ52 طول شرقي قرار گرفت

  جمعيت شهر بیضا طي سال های 1389 ـ 1345 با نرخ رشد متوسط حدود 2 درصد از 1769 نفر به 4124 نفر رسيده است.

  با توجه به اینکه راه های دسترسی 81% آبادی های بخش بیضا به شهر بیضاء آسفالته می باشد، می توان ادعا نمود که تمام آبادی های بخش بیضاء در حوزه نفوذ غیر مستقیم شهر بیضاء و آبادی های دهستان بیضاء در حوزه نفوذ مستقیم شهر بیضاء قرار گرفته اند.

  شیب عمومی دشت بیضا به سمت شرق می باشد، به تبعیت از شیب عمومی، شیب کلی شهر بیضا نیز عموما به سمت شرق و به صورت موضعی نیز تا حدودی به سمت شمال که محل عبور رودخانه فصلی که با جهت غربی-شرقی از حد شمالی سکونتگاه می گذرد، می باشد.

  جنس خاک شهر بیضا برای کشاورزی مناسب می باشد سپس در ساخت و سازها باید به حفظ زمین های کشاورزی دقت نمود.

   

  این فایل شامل :

  • شهرستان سپیدان

  • نقشه طرح هادی شهر بیضا

  • مشخصات عمومي بخش بيضا

  • روند تحولات جمعيت شهر بیضا

  • حوذه نفوذ

  • نقشه حوذه نفوذ مستقیم و غیر مستقیم

  • حوزه نفوذ شهر بیضا در طرح های فرادست

  • جمعیت در حوذه نفوذ مستقیم و غیر مستقیم

  • نقشه طبقات ارتفاعی در محدوده مورد مطالعه

  • شیب

  • نقشه زمین شناسی

  • جنس خاک

  • عوامل جغرافیایی محدود و تسهیل کننده توسعه کالبدی شهر

  • جدول میزان مصارف آب

  • اوضاع کلی اقتصادی شهر

  • نمودار و جدول جمعيت فعال ، اشتغال و بیکاری در بخش هاي مختلف اقتصادي

  • ویژگی‌ کاربری‌ها در شهربیضا

  • نمودار ‌ کاربری‌ها در شهربیضا

  • نقشه محله بندی عرفی

  • میزان تراکم خالص و ناخالص جمعیت محلات و شهر بیضا در سال 1389

  • نقشه تراکم خالص جمعیت در محلات شهر

  • نقشه تراکم ناخالص جمعیت در محلات شهر

  • منبع
  8500 تومان – خرید