دانلود پاورپوینت تادائو آندو

  0
  1595

  دانلود پاورپوینت تادائو آندو-(www.memarcad.com)

  تادائو آندو

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 34 اسلاید می باشد و قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب :

  او از با نفوذ ترین معماران پست مدرن نسل دوم ژاپن محسوب می شود. توجه عمده وی بر تفلیق فرم های مدرن با مفاهیم و شیوه های سنتی ژاپن استوار است. به بیان دقیق تر، هدف او تغییر معنای طبیعت از گذرگاه معماری است. در سال های 1978،88 و 90 میلادی به عنوان استاد دانشگاه های یال آمریکا، کلمبیا و هاروارد انتخاب شد.

  فرم در برابر فرم و فضا، داخل در برابر خارج و طبیعت در برابر هندسه. این مسئله را در شخصیت خود او نیز می توان مشاهده کرد؛ قدرت و منطق مردانه از یک سو و مهربانی و احساسات زنانه از سوی دیگر که در وجود او به تفاهم رسیده اند. فرم در برابر فرم و فضا، داخل در برابر خارج و طبیعت در برابر هندسه. این مسئله را در شخصیت خود او نیز می توان مشاهده کرد؛ قدرت و منطق مردانه از یک سو و مهربانی و احساسات زنانه از سوی دیگر که در وجود او به تفاهم رسیده اند.

  موضوع اولیه ی معماری، ایجاد یک الگوی فضایی است؛ یعنی نظم بخشیدن به یک فضای برهنه و عاری از هر چیز. انتظام فضایی، به معنای استفاده از فرمی است که فضا، منشأ آن است و نظمی شفاف آن را به فضا مرتبط می سازد.

   نور به زیبایی نمود می بخشد ، و باد و باران با تاثیری که بر بدن انسان می گذارند به زندگی رنگ و رو می دهند. معماری واسطه ای است که انسان را قادر می سازد تا حضور طبیعت را حس کند.
    من با نشاندن طبیعت و نور متغیر در درون فرم های هندسی ای که از زمینه شهری شان بریده شده اند ، فضاهایی پیچیده می آفرینم.

  Tadao_Ando

  این فایل شامل :

  • زندگی نامه تادائو آندو

  • دسته بندی کارهای تادائو آندو 

  • برخی از نظرات و دیدگاههای تادائو آندو

  • کلیسای روی آب

  • معبد آب تادائو آندو

  • موزه هنری فورت ورث

  • کلیسای نور

  • خانه ی ژاپنی در دل جنگل

  • مجموعه مسکونی روکو