دانلود پاورپوینت برنامه ریزی فرهنگی

  0
  1720

  دانلود پاور پوینت برنامه ریزی فرهنگیwww.memarcad.ir

   

  برنامه ریزی فرهنگی

   

  این پاور پوینت شامل 23 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.

   

  گوشه ای از مطلب:

  برنامه ریزی یکی از مهم ترین وظایف مدیران است ودر عرصه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد.گرچه درضرورت برنامه ریزی تردیدی نیست اما از آن جا که برنامه ریزی در زمینه های مختلف ،کاربردی متفاوت دارد باید برای هر زمینه،رویکردی متناسب با آن زمینه صورت گیرد.

  فرهنگ یک ملت، بستر اصلی زندگی انسان و شامل ذهنیات و اندیشه ها ،ایمان و باور ها ،آداب وسنت ها وذخیره های فکری و ذهنی آن ملت است .رشد فرهنگی هرجامعه به اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مفید و موثرنیاز دارد.

  برنامه ریزی فرهنگی واژه نسبتا جدیدی است که در دهه های 1960 و1970 در اروپا به وجود آمد.

  نتایج برنامه ریزی فرهنگی ممکن است موفقیت آمیزباشد،تاحدودی موفقیت آمیز باشدویا اصلا موفقیت آمیز نباشد .بدان معنا که مثلا درجامعه ممکن است شرایطی پیش آید که مانع از تحقق اهداف و مطلوبیت های برنامه ریزی فرهنگی شود.

  گوردن و ماندی برای برنامه ریزی فرهنگی مطلوب و پایه ای ،5شرط اساسی قائل هستند که به نظر می رسد برای سیاست فرهنگی نوع اول که مربوط به کشورهای پیشرفته اروپایی است،بیشتر کاربرد دارد اگر چه این حرف بدان معنا نیست که این شروط هیچ کاربردی برای سایر کشورها نداشته و برای آنها مفید نخواهد بود.

   

  این فایل شامل:

  • مقدمه

  • فرهنگ

  • گام های آغازین در برنامه ریزی فرهنگی

  • برنامه ریزی فرهنگی

  • ضرورت برنامه ریزی فرهنگی

  •  جدول الگوهای فرهنگی ،استراتژی فرهنگی و هدف آنها

  • نقش وجایگاه دولت در برنامه ریزی   فرهنگی

  • اهداف برنامه ریزی فرهنگی

  • دیدگا ههای نظری موجود در خصوص برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی

  • ملزومات و شروط برنامه ریزی فرهنگی مطلوب

  • برنامه ریزی فرهنگی در ایران

  • ساختار سیاسی و برنامه ریزی فرهنگی

  • تقسیم بندی برنامه ریزی فرهنگی