تحلیل میدان معلم در شیراز

  0
  1800

  میدان معلم(memarcad.com)

   میدان معلم در شیراز

  این پاورپوینت شامل33 اسلاید است که قابل ویرایش میباشد.

   

  گوشه ای از مطلب:

  میدان مورد نظراز طرف شمال به خیابان ایمان شمالی و میدان قصر الدشت از طرف جنوب به خیابان ایمان جنوبی و کمربندی از غرب به بلوار پاسداران و از شرق به بلوار رجایی ومیدان احسان محدود میشود.

  به طور کلی سایت مورد مطالعه و محدوده اطراف بخشی ازناحیه ترافیکی غرب شیراز محسوب می شود.

  این سایت به صورت یک گره ترافیکی عمل می نماید

  از آمار ترافیکی روزانه برمی آید که میدان معلم به لحاظ نقش در ترافیک سواره کاملا در جایگاه یک میدان پر ترافیک شهری عمل میکند

  عملکرد ترافیک پیاده نیز همچون خود میدان دارای بار ترافیکی سنگینی است با بزرگ درنظر گرفتن پیاده رو ها و ایجاد پل هوایی این مسئله به خوبی حل شده است

  این محل برای برقراری تعاملات اجتماعی و مکان شهری محسوب می شود به دلیل اینکه علاوه بر نقش یک میدان و یک گره شهری. به عنوان یک فضای گردشی نیزمورد استفاده قرار میگیرد
  عملکرد گردشگری در این محدوده را میتوان به بخش حاشیه میدان مربوط دانست که در ضلع جنوب شرقی میدان” پارک معلم“ واقع شده است که از لحاظ ارائه خدمات تفریحی ورزشی به ساکنین اطراف به خوبی عمل می کند .

  زمانی که خودروها برای دریافت بنزین به صف می ایستند به دلیل ازدیاد خودروها و طولانی شدن صف اجبارا صف تا جلوی ایسگاه اتوبوس و حتی تا میدان نیز ادامه پیدا می کند که باعث مسدود شدن ایستگاه اتوبوس شده و مسافران را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است و همچنین موجب ترافیک و تصادفمی شود

   

  این فایل شامل:

  • موقعیت

  • اهمیت میدان

  • فرم

  • نقش خدمات رسانی

  • هندسه

  • عملکرد

  • عملکرد ترافیک پیاده

  • کاربری های اطراف میدان

  • عملکردهای اطراف میدان معلم

  •  عملکرد اجتماعی

  • عملکردتجاری

  • عملکرد گردشگری تفریحی

  • عملکرد فرهنگی

  • معضلات و نا بسامانی های اطراف میدان

  • تجمع ماشین های حمل بار و ناخاله اطراف میدان

  • امتداد صف پمپ بنزین به خیابان و ایجاد ترافیک و مسدود کردن ایستگاه اتوبوس

  • فروش بنزین آزاد در حاشیه میدان

  • ایجاد ترافیک توسط وسایل نقلیه مدارس

  • پیشنهادات

  • منابع