مطالعات اقلیم استان سیستان و بلوچستان

  0
  1136

  مطالعات اقلیم سیستان و بلوچستان (memarcad.com)

   اقلیم استان سیستان و بلوچستان

   

  این وورد شامل29 اسلاید بوده که قابل ویرایش میباشد.

   

  گوشه ای از مطلب:

  استان سیستان و بلوچستان بین 25 درجه و 3 دقیقه تا 31 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی و 58 درجه و 47 دقیقه تا 63 درجه و 19 دقیقه طول شرقی در جنوب شرقی ایران قرار دارد . وسعت آن 187052 کیلومتر مربع بوده و متجاوز از 4/11 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است . حدود 15197 کیلومتر مربع مربوط به سیستان و 172305 کیلومتر مربع مربوط به بلوچستان است. 
  استان سیستان و بلوچستان از نظر طبیعی از دو ناحیه تشکیل شده است که با یکدیگر کاملاً متفاوت می‌باشند. ناحیه سیستان با مساحت 8117 کیلومتر مربع، در قسمت شمالی این استان قرار دارد و حوزه مسطح و مسدودی می‌باشد که از آبرفت‌های دلتای قدیمی و فعلی رود هیرمند تشکیل شده است. ناحیه بلوچستان با مساحت 179385 کیلومتر مربع، منطقه وسیع کوهستانی است که حدّ شمالی آن کویر لوت و حدّ جنوبی آن دریای عمان است.

  منطقه سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی، از یک طرف تحت تأثیر جریان‌های جوی متعدد مانند جریان بادی شبه قاره هند و به تبع آن باران‌های موسمی اقیانوس هند است و از طرف دیگر تحت تأثیر فشار زیاد عرض‌های متوسط قرار دارد که گرمای شدید مهم‌ترین پدیده مشهود اقلیمی آن است.

       در مطالعات زمین‌شناسی، منطقه شرق ایران را معمولاً به عنوان یک واحد مستقل بررسی می‌کنند. این منطقه در اواخر دوران سوم زمین‌شناسی در اثر جنبش‌های کوه‌زایی از دریا جدا شده و در آن ابتدا رسوبات آهکی از نوع دریایی و سپس رسوباتی با مواد نسبتاً درشت و نرم‌روی هم انباشته شده است. قسمت جنوبی استان (مکران) یکی از مناطق در حال فرونشستن تدریجی است و دلیل آن نیز ضخامت زیاد رسوبات ماسه‌ای دوران سوم است که عمق آن به بیش از یک کیلومتر می‌رسد. بر همین اساس پوسته اقیانوس هند با شیب بسیار تندی در زیر این منطقه به داخل زمین فرو می‌رود که یکی از علت‌های بوجود آمدن گل فشان‌ها و چشمه‌های آب معدنی فراوان در این منطقه است. ارتفاعات استان سیستان و بلوچستان به دوران سوم و دوم زمین‌شناسی تعلق دارد و سنگ‌های آن اغلب آهکی و گچی است.

  این فایل شامل:

  • موقعیت جغرافیایی

  • عوارض جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان

  • مشخصات جغرافیایی

  • اقلیم

  • ویژگی های اقلیمی استان سیستان و بلوچستان

  • جهات ساختمان با توجه به اقلیم یسیتان و بلوچستان

  • تابش آفتاب در استان سیستان و بلوچستان

  • جغرافیای طبیعی و اقلیمی

  • عوارض طبیعی

  • باد های استان سیستان و بلوچستان

  • پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان

  • ویژگی های جمعیتی استان سیستان و بلوچستان

  • مصالح بومی در ساختمان های مناطق گرم و خشک

  • منایع