دانلود پاورپوینت فلکه (میدان)

  0
  1754

  دانلود پاورپوینت فلکه www.memarcad.ir

   

  فلکه

  دانلود پاورپوینت معرفی و تحلیل فلکه

  این پاورپوینت شامل 36 اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.

   

  گوشه ای از مطلب:

  فلکه یکی از انواع تقاطع ها برای انواع حرکت های سواره می باشد. فلکه ها در بدو ورود به شهر ها جهت توزیع روان وایمن تر ترافیک سواره شکل گرفتند . در طرح های این فضاها در گذشته چند نکته حائز اهمیت بود این فضاها در محل تقاطع دویا چند خیابان شکل می گرفتند. ان ها دارای سحن آسفالتی و بالنسبه وسیع بودند که در میان آن ، فضای سبز با گلکاری ، آبنما، مجسمه وسایر عناصر تزئینی قرار می گرفت.

  فلکه به عنوان یکی از انواع تقاطع ها برای توزیع حرکت های سواره ،کیفیاتی رابه ذهن متبادر می نماید که علاوه بر حاکمیت تردد سواره دارای ویژگیهای دیگری نیز می باشد .ترردوحرکت سهل وسریع خودرو وایجاب می کند که فلکه از روانی مطلوبی درحرکت برخوردار باشد ،به نحوی که هرراننده بتواند باکمترین مشکل ودرحداقل زمان مسیر خود را یافته وبدون مزاحمت دیگران (پیاده یا سواره)تغییر مسیر دهد.

  روانی حرکت از شاخص ترین کیفیات یک فلکه می باشد زیرا اساس طرح فلکه ها بر پایه ی تداوم حرکت وعدم توقف پشت چراغ درمحل تقاطع است . هر چقدر که فضا وضوح بیشتری داشته باشد ،شهروندان پیاده یاسواره سریع تر وراحت تر انتخاب مسیر نموده واز توقف ومکث جلوگیری می شود،انتخاب فرمی ساده ،معین وقابل پیش بینی به نحوی که نقاط کور نداشته باشد دراین امر بسیار موثر است.در برخی موارد وضوح فضا از طریق موانع دید ازبین رفته ویاکمرنگ می شود کنترل محل نصب مبلمان شهری به نحوی که مزاحم دید نبوده ونحوه ی پراکندگی وتناسبات آن ها ادراک رانندگان از فضا لطمه وارد نسازد از نکات قابل توجه در این امر می باشد.

  هرگونه ساخت و ساز ، حتی مرمت وتغییر در فلکه ها می بایستی جنبه تاریخی و بار خاطراتی فلکه را حفظ وتقویت کند.

  کلیه اسامی ونقاط خاطره انگیز وبا ارزش (فرمال ، عملکردی ، معنایی) برای شهروندان باید حفظ و تقویت شود.

  از احداث هر گونه بنا یا فضاهای مغایر با شخصیت و روحیه حاکم برفلکه ، اجتناب شود.

   

  این فایل شامل:

  • فلکه

  • توقعات موردی از فلکه

  • روان بودن

  • تفرق پذیری

  • ایمنی

  • جدول اهداف ، راهبردها وسیاست های فلکه

  • ضوابط طرح بهسازی و نوسازی فلکه

  • حفظ و نگهداری شخصیت ( کاراکتر)

  • فواصل

  • کاربریها و فعالیت ها

  • حرکت سواره

  • نحوه اتصال راه به فلکه

  • ابعاد ومحصوریت

  • بدنه ها و جداره ها

  • کف

  • پوشش گیاهی

  • مبلمان شهری

  • نور

  • توصیه های طرح بهسازی ونوسازی فلکه

  • تصاویر

  • منبع