دانلود پاورپوینت موزه هنرهای معاصر شیراز

  0
  1534

  دانلود پاورپوینت موزه هنرهای معاصر شیراز - (www.memarcad.com)

   

   

  دانلود پاورپوینت موزه هنرهای معاصر شیراز

   

   

  این فایل شامل 38 اسلاید می باشد.

  گوشه ای از مطلب:

  • معماری قبل از هرچیز عبارت است از فرایند نوعی آفرینش؛ یعنی بیان طرح و ایده و فکری که معمار در ذهنش دارد. مدرنیسم و ایجاد شکاف بین مبانی زیبایی شناسی سنتی و دگرگونی جوامع به عنوان یک روند که در هنر بسیار ملموس است. اندیشه های جدید که هر روز به طریقی تغییر جهت داده و راه جدیدی را در پیش میگیرند.( ایسم های فراوان در زمینه های گوناگون )
  • جهت گیری شمال غربی و جنوب شرقی سایت همان جهت گیری کلی مجموعه ما می باشد اما در حالت جزء تر این جهت گیری متنوع تر می شود.
  • سایت مورد نظر برای طراحی از نظر طبیعی دارای شیب قابل توجه نمیباشد به همین منظورسعی شده است که در طرح با استفاده از حیاط داخلی به صورت مصنوعی اختلاف ارتفاع ایجاد شود.

  این فایل شامل:

  مقدمه موزه هنر

  جغرافیا و اقلیم شیراز

  فرهنگ و جمعیت

  ساخت و ساز و الگوی فیزیکی شهر شیراز

  نرخ رشد متراژ زمین شهری در مناطق مختلف شیراز

  تحلیل سایت پروژه موزه هنرهای معاصر شیراز

  سایت موزه هنرهای معاصر ( تحلیل موقعیت و منظر )

  دسترسی های اطراف سایت

  گره های ترافیکی اطراف سایت

  عکسهایی از سایت

  برنامه فیزیکی موزه

  نمونه هایی از موزه های هنر ( نمونه موردی تحلیل شده موزه )

  موزه هنرهای معاصر تهران

  بخش طراحی و تحلیل موزه هنر شیراز

  مبانی نظری و فلسفی

  ایده و هدف های کلی

  روند تغییرات از سنت تا دوران حاضر

  روند طراحی

  تعدادی از اتودهای اولیه

  شکل گیری کلی مجموعه

  تطبیق استاندارد های طراحی

  سایت و توپوگرافی

  ورودیها

  فرم کلی

  ارتباط های عملکردی

  نقشه ها و تصاویر:

  طبقه همکف

  طبقه اول

  طبقه دوم و سوم

  نمای جنوب غربی

  نمای غربی
  سایت پلان

  مقاطع