دانلود پاورپوینت مدیریت شهری

  0
  1321

  دانلود پاورپوینت مدیریت شهری - (www.memarcad.com)

  مدیریت شهری

  این پاورپوینت شامل 40اسلاید وقابل ویرایش نیز می باشد.

  گوشه ای از مطلب:

  سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری در ایران:در ایران سازمانهای متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما مهمترین آنها که بیشترین سهم را در مدیریت شهری دارا می باشند، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت مسکن و شهرسازی است.

  میزان مشارکت شهروندان درامور:در مورد نحوه و میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر دو دیدگاه وجود دارد. به طور کلی اهم مطالبی را که در خصوص مشارکت شهروندان در اداره امور شهر باید مورد لحاظ قرار داد عبارتند از: تصمیماتی که سیستم شهری ( مدیریت شهری) می گیرد و بر حقوق شهروندان تاثیرگذار است.

  اصولاً مشارکت شهروندان در اداره امور شهر نتایج مثبتی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد: کاهش محدودیتها و مشکلات مدیریت شهری به خصوص شهرداری هایی که با کمبود یا فقدان نیروی متخصص و منابع مالی مواجه می باشند چرا که جلب مشارکت مردم باعث رفع بخشی از نیاز مدیریت شهری به منابع انسانی و مالی می شود.

  این فایل شامل:

  • سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری در ایران

  • نقش بانک اطلاعاتی مدیریت شهری در برنامه ریزی خدمات شهری

  • شمای کلان از محتوای بانک اطلاعاتی مدیریت شهری

  • وضعیت موجود اهداف بانک های اطلاعاتی مرتبط با مدیریت شهری

  • مشارکت مردمی در مدیریت شهری

  • مقدمه

  • میزان مشارکت شهروندان در امور

  • نتایج مثبت مشارکت مردمی

  • نیازهای جدید وظایف جدید

  • دیدگاه های نو

  • مشارکت های مردمی، راه حل نهایی

  • نقش زنان در مدیریت شهری

  • سایت های مرتبط با بانک اطلاعاتی مدیریت شهری

  • منابع

  8000 تومان – خرید